ABN AMRO: Loopbaanreflecties

De meer seniore medewerkers behoren tot een groep zeer gewaardeerde ABN AMRO medewerkers, die vaak vele jaren in dienst zijn, loyaal, kundig en meestal na een reeks van opvolgende promoties de grens hiervan in zicht hebben. De ABN AMRO wil deze groep medewerkers de gelegenheid geven zich te oriënteren op een invulling van hun dienstverband bij de ABN AMRO, dat minstens zo bevredigend is als de jaren die voorafgingen aan de stabilisatie van de loopbaan. De begeleiding heeft als doel een heroriëntatie op de loopbaan in deze tweede fase te faciliteren. 
 
Aan de orde zijn zingeving en het ten volle benutten van opgebouwde ervaring en talenten. We formuleerden de doelstelling als “het als zo passend en groot mogelijk maken van de match tussen persoonlijk potentieel en functiepotentieel” . Uiteindelijk gaat het er om talent en ervaring voor de bank te behouden en te benutten.
 
Loopbaanreflectie in vier seizoenen 
Voor de ABN AMRO ontwikkelde Firmament, naast individuele begeleiding in de vorm van coaching, een training voor het toepassen van loopbaanreflectie in kleine groepen. In een start bijeenkomst en vier groepsgesprekken komen een aantal wezensvragen aan de orde. Voor de inrichting van de wezensvragen wordt de metafoor van de vier seizoenen gebruikt. Additioneel en tussentijds kunnen deelnemers gebruik maken van “coaching on demand”. 
 
Herfst: Snoeien en ruimte maken
Met de Herfst begint de nieuwe cyclus. Zoals bij het vallen van de bladeren, komt de centrale vraag aan de orde “Wat mag ik loslaten?”.

Winter: Naar binnen, de essentie vinden
In een voorspoedige carrière gaat veel aandacht uit naar hetgeen de buitenwereld, de omgeving, vraagt. Dit kan betekenen dat de talenten die iemand “van huis uit” bij zich draagt, minder aan bod komen, of zelfs helemaal uit beeld raken. In deze bijeenkomst gaan deelnemers naar hun kern, naar het hart van hun passie.

Lente: Ideeën komen tot bloei
Het tot leven komen van ideeën is de bedoeling van deze bijeenkomst. Net zo gul en overvloedig als dat in de natuur gebeurt! Er wordt een sterk appel gedaan om met originele ideeën en mogelijkheden naar voren te brengen.

Zomer: Oogsten
Het gaat er nu om uit de (vele) ideeën en mogelijkheden die in de vorige fase naar boven zijn gekomen, tot concrete vormen te komen. De plannen en wensen worden getoetst aan de concrete realiteit van het dagelijkse leven, in het bijzonder aan die van de werkomgeving. 
 

 
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu