Achmea Zorg: Transformatiemanagement

Achmea Zorg is de Business Unit van Achmea die, vanuit verschillende merken, de markt van zorgverzekeringen voor haar rekening neemt. In verband met de interne integratie van de merken, de processen en de ondersteunende activiteiten is het zaak dat ook de activiteiten van de ondersteunende Financiële afdeling geïntegreerd plaatsvinden en de processen en -systemen, die nu nog per merkorganisatie van elkaar verschillen, te harmoniseren en uniformeren.

 

Firmament is gevraagd om de leidinggevenden van deze afdeling te ondersteunen in het organisatieveranderings- en transformatieproces. Het doel van het traject is om de vermogens ten behoeve van het begeleiden en stimuleren van individuele- en teamtransities te vergroten en te leren hoe de "human factor" gemobiliseerd kan worden. Daarbij zijn het onderkennen en het inzetten van beschikbare talenten, het aanboren van creatieve vermogens een kritische succesfactoren voor het proces.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu