Effectief Beïnvloeden bij de Betaalvereniging

Effectief Beïnvloeden bij de Betaalvereniging

 

De invoering van een uniforme Europese betaalmarkt brengt met zich mee dat de Betaalvereniging Nederland de collectieve Nederlandse belangen op Europees niveau aankaart. Dit heeft impact op de rol van de Betaalvereniging omdat zij van producteigenaar verschuift naar een meer sturende en faciliterende rol in het proces tussen de gezamenlijke Nederlandse aanbieders van betaaldiensten en de Europese belangenbehartiger. De grotere en bredere context van de huidige Betaalvereniging vraagt van de medewerkers meer op het gebied van effectief beïnvloeden op een hoog niveau; versterking van communicatieve vaardigheden, beïnvloedingsvaardigheden en adviesvaardigheden.

 

Het maatwerkprogramma met drie 1-daagse modules, intervisie en mogelijkheid tot individuele coaching, voldoet aan de collectieve behoefte om versterkt effectief te beïnvloeden en de stijlflexibiliteit te verhogen.

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu