Cap Gemini: RSI-Preventie project

Gezien zowel het menselijke als het financieel-economische belang dat Cap Gemini heeft bij arbeidsvitale medewerkers achtte zij het wenselijk een programma uit te voeren om RSI- en andere werkgerelateerde klachten te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

 

Firmament draagt zorg voor dit programma waarbij een integrale aanpak wordt gehanteerd. Dit houdt in dat naast fysieke aspecten ook de emotionele, mentale en zingevende aspecten aan de orde komen. Hierdoor worden ook de onderliggende oorzaken van werkstress en een verhoogd RSI risico opgespoord. Resultaat: Ziekteverzuim in een jaar van 6% naar 1% teruggebracht.

 

Klik hier voor de evaluatie.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu