Deloitte Consultancy: Levelprogramma voor consultants

Deloitte Consultancy wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte Consultancy vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.
Het Levelprogramma is verbonden aan de promotie naar een volgend level met als doel de deelnemers optimaal voor te bereiden en te ondersteunen in hun nieuwe rol en functie.
Firmament verzorgt in vier levels verschillende leiderschapsmodules en levert de rode draad trainers die de deelnemers een jaar lang tijdens peercounseling bijeenkomsten in hun commerciële en leiderschapsontwikkeling.

Communicating with impact
De doelstelling van deze training is inzicht te krijgen in je voorkeursstijl in communicatie en het effect daarvan op anderen, evenals ervaring opdoen met variëren van stijlen afhankelijk van je doel en situatie. Je krijgt inzicht in de verschillende fases van aanspreken (escalatiemodel) en oefent in afstand en nabijheid op relatieniveau. Tot slot is de doelstelling het beslechten van persoonlijke drempels die je er van weerhouden gedrag toe te passen dat in een bepaalde situatie effectief is.

Powerful Presenting
De masterclass powerful presenting is bestemd voor mensen die presentaties geven en de effectiviteit er van willen versterken vanuit hun unieke persoonlijkheid. Zij ontdekken wat hen belemmert om hun boodschap vanuit authentieke kracht over te brengen en leren hoe deze wel kan worden ingezet om hun boodschap over te brengen.

Getting Things Done
Meer controle hebben over je tijd en minder geleefd worden door de waan van de dag, meer genieten en meer balans in je leven ervaren. De training versterkt de resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, het kunnen plannen en organiseren.

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu