Deloitte Consultancy: Levelprogramma voor managers

Deloitte Consultancy wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte Consultancy vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.
Het Levelprogramma is verbonden aan de promotie naar een volgend level met als doel de deelnemers optimaal voor te bereiden en te ondersteunen in hun nieuwe rol en functie. Firmament verzorgt in vier levels verschillende leiderschapsmodules en levert de rode draad trainers die de deelnemers een jaar lang tijdens peercounseling bijeenkomsten in hun commerciële en leiderschapsontwikkeling.

Leading great Performance
Doelstelling van deze training is de principes van leidinggeven onder de knie te krijgen. Weten wat je voorkeursstijl is en in welke situatie deze stijl adequaat is en welke situatie niet. Kunnen schakelen tussen de diverse stijlen. Speciale aandacht is er voor de vaardigheid van coachen en counselen.

Personal Leadership
Het doel van deze cursus is te leren een doorbraak te realiseren in hardnekkige patronen die jouw persoonlijk leiderschap blokkeren. Vanuit verdiepend inzicht in (psychologische) patronen is het mogelijk om jezelf en anderen te bevrijden van (onbewuste) belemmeringen, weerstanden, verdedigings- en overlevingsmechanismen.
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu