Deloitte Consultancy: Levelprogramma voor senior consultants

Deloitte Consultancy wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte Consultancy vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.
Het Levelprogramma is verbonden aan de promotie naar een volgend level met als doel de deelnemers optimaal voor te bereiden en te ondersteunen in hun nieuwe rol en functie.
Firmament verzorgt in vier levels verschillende leiderschapsmodules en levert de rode draad trainers die de deelnemers een jaar lang tijdens peercounseling bijeenkomsten in hun commerciële en leiderschapsontwikkeling.

The art of Influencing
In deze training krijg je zicht op verschillende mogelijkheden om mensen en groepen binnen je projecten of in klantsituaties positief te beïnvloeden. Je maakt kennis met en verdiept jezelf in diverse beïnvloedingstrategieën. Je leert door bewuste interventies de situatie zo te sturen dat je effectief je doelen kunt  bereiken. Je leert vanuit authenticiteit en persoonlijke kracht omgaan met macht, belangen en communicatie¬stoornissen in conflictsituaties.

Productive Teams
Excelleren is in hoge mate afhankelijk van teamperformance. Ook bij Deloitte is succes voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de kracht van teamwork. De inzet van ieders inhoudelijke expertise, het gebruik van talenten en samenwerkingskills leiden tot meerwaarde voor de klant. Je leert de succesfactoren van high performance teams te gebruiken.
 
Project Dynamics
Het resultaatgericht en effectief uitvoeren van je taken binnen de dynamiek van projecten vereist – naast bepaalde persoonlijke vaardigheden – inzicht in de dynamiek van het project. Dit ongeacht de zeer diverse omstandigheden die zich voordoen in projecten. Voor een consultant is het belangrijk zich bewust te zijn van de groepsdynamische processen, krachten en kwaliteiten in een project en daar adequaat mee om te gaan. 
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu