Deloitte Consultancy: Levelprogramma voor senior managers

Deloitte Consultancy wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte Consultancy vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.

Het Levelprogramma is verbonden aan de promotie naar een volgend level met als doel de deelnemers optimaal voor te bereiden en te ondersteunen in hun nieuwe rol en functie.

Firmament verzorgt in de vier levels alle leiderschapsmodules en levert de rode draad trainers die de deelnemers tijdens schakeldiners een jaar lang begeleiden in hun commerciële en leiderschapsontwikkeling.


Organisation Dynamics & Change perspectives
Gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en diepe innerlijke reflectie die een professional in staat stellen om de eigen veranderkundige percepties te doorgronden. Doelstelling is de bekende veranderkundige theorieën te toetsen op actualiteitswaarde en te vertalen naar persoonlijke levensvisie. Hierdoor ervaren deelnemers nieuwe inspiratie voor hun vakgebied, worden beperkende vooroordelen ten aanzien van veranderkunde doorbroken en wordt de effectiviteit van verander¬kundige interventies in de praktijk verhoogt.


Waardegedreven leiderschap
In deze Masterclass wordt, gebruik makend van praktische filosofie, geoefend in besluiten rond dilemma’s die de positie van Senior Manager met zich meebrengt. Theorie en praktische oefening leidt de Senior Manager van morele beeldvorming, naar morele oordeelsvorming naar morele besluitvorming, zonder overigens moraliserend te zijn.


Project Dynamics
Het resultaatgericht en effectief uitvoeren van je taken binnen de dynamiek van projecten vereist – naast bepaalde persoonlijke vaardigheden – inzicht in de dynamiek van het project. Dit ongeacht de zeer diverse omstandigheden die zich voordoen in projecten. Voor een consultant is het belangrijk zich bewust te zijn van de groepsdynamische processen, krachten en kwaliteiten in een project en daar adequaat mee om te gaan.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu