DSM : Masterclass Coaching

 

Om de leidinggevenden te ondersteunen in hun taak als coach, verzorgt DSM een Masterclass Coaching. Centraal staat het begeleiden en tot ontwikkeling laten komen van medewerkers. Dit vraagt van de leidinggevende, naast vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring, ook het vermogen om de medewerkers te faciliteren in hun functioneren en ontwikkelingsprocessen en hen te stimuleren in het bewust worden en aanwenden van hun talenten en drijfveren.

 

In het eerste trainingsblok wordt naast het ontwikkelen van een juiste attitude en coachingvaardigheden ook aandacht besteed aan de eigen persoonlijke ontwikkeling van de coach. Dit vanuit het idee dat de speelruimte die je als coach hebt, samenhangt met de diepgang van de eigen ontwikkeling. Dit wordt tijdens de vervolg bijeenkomsten verder uitgebouwd aan de hand van de praktijksituaties van de deelnemers.

 

Optioneel bestaat de mogelijkheid om individuele coachinggesprekken op te nemen voor het bespreken van persoonlijke thema's of (praktijk)situaties, waarbij gezien het karakter een één op één situatie gewenst is.

 

Klik hier voor de evaluatie

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu