E.on: Begeleiding veranderingsorganisatie

E.ON voert met haar medewerkers een bedrijfsbrede discussie om de visie en missie gemeenschappelijk te bediscussiëren en tot gemeenschappelijke waarden en normen te komen, gericht op het verwezenlijken van het doel om wereldwijd de leidende stroom- en gasleverancier worden.


Aan de hand van workshops is gestart met een E.ON breed teamproces waardoor de ideeën uit alle afdelingen en van hoog tot laag uit de organisatie bijeen worden gebracht, om zo de bedrijfsthema's vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bekijken. Medewerkers kiezen een thema waaraan ze willen werken.


Firmament ondersteunt het werken in teamverband tijdens de workshop en in de experimenteerfase van de teams tijdens het project.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu