Gemeente Den Haag: Aanspreken voor nieuwe leidinggevenden

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag maakt gebruik van diverse HR instrumenten om in kaart te brengen wat enerzijds medewerkers kennen, kunnen en willen en anderzijds wat de organisatie van hen eist en verwacht en welke mogelijkheden zij kan bieden.

Hiertoe maken leidinggevenden gebruik van beoordelingsgesprekken (beo’s), functioneringsgesprekken (fuge’s) en ontwikkelgesprekken waaruit persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s) ontstaan.

 

Het op een goede manier kunnen en durven aanspreken van medewerkers en collega’s op gedrag, resultaat en verantwoordelijkheid vormt een essentiële basis voor effectief leidinggeven en vóórwaarde voor het zinvol en efficiënt gebruik van de HR-instrumenten.

 

Klik hier voor de evaluatie

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu