Gemeente Den Haag: Invoering competentiemanagement

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag heeft Firmament gevraagd een traject voor medewerkers en leidinggevenden te ontwikkelen en uit te voeren waarin zij leren competentiemanagement actief toe te passen in ontwikkelgesprekken en waarbinnen zij de gelegenheid krijgen de meerwaarde ervan te onderzoeken.

Het is de bedoeling dat de gehele dienst actief gebruik maakt van competentiemanagement. Nu voor een aantal afdelingen het “wat” is gedefinieerd, is er aandacht voor het “hoe” van de implementatie. Belangrijk daarin is dat medewerkers en managers zich eigenaar voelen van het systeem.

Daarom is het zaak dat betrokkenen, medewerkers en leidinggevenden de meerwaarde van competentiemanagement ervaren in ontwikkelgesprekken.


Klik hier voor de evaluatie

 

Yolanda Dol Chris van de Velde beatrijs_verploeg Frank Schaper
Erna Berghuizen joost boer Andrea Henning  
erica_rijnsburger marijn_jansen lucas asjes Ineke Huyskens
Arno Ramakers Veronica Waleson leonie van der zwan Reinder Schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu