Gemeente Den Haag, Spiral Lab voor beleidsadviseurs

De bestuursdienst van de gemeente Den Haag heeft Firmament gevraagd een kader te ontwikkelen waarbij de beleidsadviseurs leren met een andere blik te kijken naar de organisatie en de eigen omgeving daarbinnen. Firmament ontwikkelde voor de bestuursdienst een speciaal onderzoeksruimte “The Spiral Lab”.

 

‘The Spiral Lab’ is ingericht voor adviseurs die bereid zijn te experimenteren, nieuwsgierig zijn naar moderne paradigma’s rond de dynamiek van transformatie, crisis en terugval en die de invloed van het eigen waardesysteem op diagnose en het beleidsadvies willen weten.

Het vernieuwen van je vakgebied en het professioneel elan zijn de bouwstenen van het ‘the Spiral Lab’. De doelstellingen van het ‘The Spiral Lab” zijn:

 

  • Onderzoeken hoe samenleving en culturen zich evolutionair en wetmatig ontwikkelen. De dynamiek van transformatie, crisis en terugval herkennen. 
  • Het verband leggen tussen deze kennis en maken van beleid in de lokale overheid 
  • Ervaren welke invloed het waardesysteem van de eigen persoon heeft op de waarneming, diagnose en advies 
  • Inspiratie opdoen, uitgedaagd worden en professioneel elan ontwikkelen

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu