Gemeente Zaanstad, Afspreken om Aan te spreken

De gemeente Zaanstad, Dienst Publiek, wenst een aansprekende cultuur binnen de sector Werk en Inkomen te bevorderen. Immers als mensen elkaar op een goede manier aanspreken ontstaat en een positief lerende cultuur op de werkvloer en verbeteren de processen. Het is de bedoeling dat het onderling elkaar aanspreken op een aantal niveaus wordt verbeterd.

Het verbeteren van de aanspreekcultuur is al enige tijd onderwerp van gesprek binnen de afdeling. Door de operationele tijdsdruk is er nog geen gelegenheid geweest om beklijvende maatregelen te treffen. Vanwege de invoering van het maatregelen beleid is de behoefte aan een aansprekende cultuur nog meer opportuun geworden.

Klik hier voor de evaluatie

Klik hier voor een interview met Daniëlle Goudriaan, teamleider Inburgering

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu