Gemeente Alphen: Generatie gerichte ontwikkeling

Gemeente Alphen: Generatie gerichte ontwikkeling

 

Gemeente Alphen kiest voor de ondersteuning van haar medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, mede voor een levensfase benadering. Iedere levensfase brengt immers een eigen context mee. Persoonlijk leiderschap toont zich in de mate waarin betrokkenen deze context het hoofd bieden en daarin een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor anderen. Firmament ontwikkelde voor de vier doelgroepen uit verschillende leeftijdsfasen, vier maatwerktrainingen.

 

Kracht : Persoonlijke leiderschap voor twintigers


De kracht van deze levensfase en van de generatie die zich hier nu in bevindt, is de aanwezigheid van ambitie en verwachtingen. Men is nieuwsgierig en men is graag bereid om nieuwe ervaringen op te doen. Deze jonge mensen zijn echte netwerkers en beheersen de multimediale communicatiemaatschappij als nooit te voren.
Met goede begeleiding brengen ze frisse ideeën voort. Om de context van deze levensfase het hoofd te kunnen bieden, brengt het persoonlijk leiderschap programma de deelnemers, via zelfkennis, zelfvertrouwen. Te weten waar je goed in bent, geeft richting aan je ambities en verwachtingen.
Om te voorkomen dat deze generatie door enthousiasme en gedrevenheid de deksel op de neus krijgt, richt het programma zich in deze fase vooral op het ontwikkelen van empathie en vaardigheid in effectieve communicatie met anderen.

 

Focus : Persoonlijke leiderschap voor dertigers


De kracht van deze levensfase en van de generatie die zich hier nu in bevindt, is de aanwezigheid van worsteling en verlangen. In deze fase houden mensen “alle ballen in de lucht”. Ze vormen gezinnen en maken een promotie of denken na over de invulling van hun carrière. De vriendenkring is aanzienlijk. De agenda’s raken overvol, de verwachtingen stijgen en het verlangen naar “…en nu moet het anders” neemt toe.
Om de context van deze levensfase het hoofd te kunnen bieden levert het persoonlijk leiderschap programma ondersteuning in conflicthantering. De meeste keuzes brengen immers interne of externe fricties met zich mee. Daartoe komt bewustzijn van invloedstijlen en van beperkende overtuigingen goed van pas.
Verder stimuleert het programma maatregelen om een gezonde work-life balance te behouden. Men oriënteert zich ten slotte op het ontwikkelen van een helikopterview en organisatiesensitiviteit. Nadat er in de eerste fase van het programma aandacht was voor de basis van coachen, leert men in deze tweede fase coachstijlen te onderscheiden en toe te passen.

 

Kern : Persoonlijke leiderschap voor 40+


De kracht van deze levensfase en van de generatie die zich hier nu in bevindt, is het vermogen tot retrospectie. Kenmerkend is de wens om de ervaring over wat succes oplevert - wat werkt en wat niet werkt - te delen. Met een goede overdracht van successen en verliezen levert deze generatie een substantiële bijdrage aan de organisatie en blijft zij gemotiveerd en vitaal.
Om de context van deze levensfase het hoofd te kunnen bieden helpt dit persoonlijk leiderschap programma deelnemers successen en verliezen te herkennen en de waarde daarvan voor zichzelf, de ander en de organisatie te bepalen. Deelnemers reflecteren op vragen als wat heeft mij en de organisatie werkelijk ondersteund tijdens mijn carrière, wat heeft mij belemmerd, welke leerprocessen heb ik doorgemaakt en wat is de betekenis die ik kan toevoegen aan mijn organisatie? Hoe ben ik om gegaan met veranderingen en hoe ga ik om met veranderingen? Omdat het overdragen van kennis belangrijker gaat worden leren de deelnemers meesterschap in coachen.

 

Zin : Persoonlijke leiderschap voor 55+


De kracht van deze generatie is dat er een stevige werkervaring én levenservaring is. Voor hen die zich soms afvragen of zij hun werk tot aan hun pensioen willen blijven doen of dat er nog meer in zit helpt deze Zin training hen inzicht te verkrijgen in vragen als:
- Hoe wil ík deze fase van mijn (werkende) leven inrichten?
- Hoe is het met mijn vitaliteit gesteld?
- Wat is voor mij zinvol werk?
- Welke rol speelt mijn werk in mijn leven?
- Hoe ga ik om met verandering?
- Waar liggen mijn talenten?
- Hoe kan ik mijn talenten blijvend inzetten?
- Wat heb ik daarvoor nodig en hoe organiseer ik dat?
Belangrijk is dat de medewerker proactief blijft op veranderingen in zijn of haar (werk)leven.

 

Klik hier voor de evaluatie.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu