HPA Journey naar Natuurlijk Leiderschap

De continue reorganisaties brengt het HPA in een woelig vaarwater. Er is sprake van sterke afslanking binnen de organisatie, herpositionering, herformuleren van taken en verantwoordelijkheden en het vinden van nieuwe, werkbare structuren. Het tegelijkertijd organiseren van de maximale betrokkenheid van medewerkers is essentieel in deze fase. Met het teamtraject beogen de MT-leden de synergie te versterken, waarbij het inzetten van ieders unieke leiderschapskwaliteiten en het handelen ten goede van de organisatie centraal staat.

 

In het programma wordt gericht gewerkt aan drie ontwikkelingslijnen

  1. persoonlijke ontwikkeling: reflectie gesprekken met de directie, inzet van het eigen YodTum leiderschapsprofiel en het overstijgen van belemmerende overtuigingen.
  2. ontwikkeling in de organisatie; feedback op de ingezette ontwikkelrichting in de werkpraktijk.
  3. ontwikkeling in het Teamproject; reflectie op voortgang, verantwoordelijkheid en vermogen om toekomstig gewenste situaties te onderzoeken en te realiseren.

Deelnemers komen zichzelf op de diverse ontwikkelingslijnen tegen en ontvangen op alle drie lijnen feedback en ondersteuning van de rode draadtrainer.

 

 

Beoogd resultaat aan het eind van het programma

  • Invulling geven aan de individuele ontwikkeling;
  • Versterking van de Kern competenties van het productschap;
  • Zicht op en verdere ontwikkeling van de eigen leiderschapsstijl;
  • Vermogen tot reflectie op het eigen gedrag en flexibiliteit in de aanpassing hiervan al naargelang de situatie dat vraagt;
  • Rolbewustzijn ten aanzien van de verwachtingen in een toekomstige positie van HPA;
  • Visionair en krachtig leiderschap;
  • Het bouwen aan een intern netwerk dat elkaar tijdens de continue veranderende situatie ondersteunt.

Klik hier voor de evaluatie

 

Yolanda Dol Chris van de Velde beatrijs_verploeg Frank Schaper
Erna Berghuizen joost boer Andrea Henning  
erica_rijnsburger marijn_jansen lucas asjes Ineke Huyskens
Arno Ramakers Veronica Waleson leonie van der zwan Reinder Schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu