HPA Teamprogramma Uitvoering Regelingen

Een van de MT-leden heeft deelgenomen aan het Leiderschapprogramma “The Journey” dat binnen het Hoofd Productschap Akkerbouw voor het management team is georganiseerd. Het programma heeft veel betekend voor het MT van HPA en het MT-lid gunt zijn eigen team een dergelijk proces.

 

Firmament is gevraagd elementen uit het programma aan te bieden aan het team Uitvoering Regelingen als start voor een teamprogramma. Het team heeft verschillende reorganisaties meegemaakt en deze zijn ook in de toekomst niet uit te sluiten. Het versterken van het persoonlijk leiderschap van de teamleden en de veerkracht en verbondenheid in het team zijn het beoogde resultaat.

 

 

Programma opzet

 

Deel 1:   Individuele YodTum

Deel 2:   Teamdag

- Het vanuit authentieke kracht creëren van maximale betrokkenheid en veerkracht in het team.
- Hoe zorg ik dat ik deze betrokkenheid ook bij mijn eigen medewerkers creëer?

Deel 3:   Intervisie bijeenkomsten (intern begeleid)

Deel 4:   Afsluitende Teamdag en vieren van het bereikte teamresultaat.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu