ICS adviseurs Ruimte voor Talent in de lerende organisatie

ICS adviseurs Ruimte voor Talent in de lerende organisatie 

Bij ICS adviseurs werken ruim 90 medewerkers aan stimulerende leer-, leef- en werk-omgevingen. De adviseurs van ICS versterken bijvoorbeeld de vitaliteit van wijken, brengen voor multi-functionele accommodaties partijen bij elkaar, ontwikkelen een gezamenlijke visie en werken aan duurzaam beheer en exploitatie. Ze helpen een organisatiecultuur tot zijn recht komen in nieuwbouw en brengen samenwerking tot stand tussen publieke en private partijen.

ICS ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van haar adviseurs en de inzet van talent door aandacht voor Persoonlijk Ondernemers Plannen (POP) en het faciliteren van een Management Academie. Het stelt medewerkers in staat gefundeerd vorm te geven aan een ontwikkelplan dat zowel aansluit bij hun individuele ontwikkeling en passie als bij de ontwikkelingen en missie van de organisatie. 

ICS biedt haar medewerkers programma’s aan die ruimte geven aan het talent en de doorgroei versterken (binden en boeien). Binnen deze context heeft ICS, Firmament gevraagd vier programma’s te ontwikkelen voor vier verschillende doelgroepen; managers, senior adviseurs, adviseurs/junior adviseurs, staf/secretariaat.


Ruimte voor innovatie (voor managers) 

De ambitie van ICS adviseurs strekt zich uit naar de wens innovatief en toonaangevend te blijven in de markt. Om innovatief en toonaangevend te blijven, is het nodig dat talenten in de organisatie zich ontwikkelen, concreet gedrag in overeenstemming is met de ambitie, de markt- en organisatieontwikkeling. De 20 managers van ICS hebben hierin een cruciale bijdrage. De methode die zowel de marktontwikkeling als de organisatieontwikkeling als de persoonlijke ontwikkeling voedt, is de methode Action Learning. Voor deze managers is een Action Learning Programma opgezet.


Ruimte voor verantwoordelijkheid (voor senior adviseurs)

Senior adviseurs binnen ICS staan aan de vooravond van een managers positie. De omslag van eigen uren verantwoordelijkheid naar teamverantwoordelijkheid is een belangrijke. Het blikveld van de manager breidt zich uit naar een commerciële, een leidinggevende en een sturende verantwoordelijkheid. 

Het programma
Het succes van een manager hangt mede af van zijn vermogen om zowel klanten, belanghebbenden als medewerkers te inspireren. Tevens verstaat de manager de kunst van het laveren en het tevreden houden van partijen, hierbij voortdurend het resultaat voor ogen houdend. Ter voorbereiding op deze rol kiezen de deelnemers samen met hun leidinggevende twee concrete projecten/verantwoordelijkheden waarin zij als ‘schaduw’ manager kunnen functioneren. Ze volgen deze projecten nauwgezet door de bril van een manager. Senior adviseurs bespreken de (leer)processen in intervisie bijeenkomsten en krijgen situationeel, just-in-time diverse behulpzame theorieën als achtergrond mee. De intervisiebijeenkomsten leren de deelnemers tevens de weg naar collega’s te vinden en elkaar te ondersteunen. Daarmee wordt een leernetwerk gecreëerd.


Ruimte voor zelfontwikkeling (voor junior adviseurs en adviseurs)

Adviseurs zijn zich vaak bewust van beperkend gedrag van zichzelf in specifieke omstandigheden. Dit bewustzijn roept bij hen de vraag op hoe het anders en effectiever zou kunnen. Na de training “Ruimte voor zelfontwikkeling” heeft de adviseur van ICS een antwoord gevonden op deze vraag. Het programma ondersteunt ICS adviseurs bij zelfontwikkeling en het verwezenlijken van hun persoonlijke doelstellingen. 

Het programma
In de training ‘Ruimte voor zelfontwikkeling’ ontdekt de deelnemer welke, vaak onbewuste, belemmeringen er bestaan rond doelrealisatie. Vaak hebben die te maken met onbewuste keuzes zoals angstvallig op bekend terrein blijven en uitdagingen uit de weg gaan, of jezelf stelselmatig overbelasten in een streven naar perfectie. Tijdens word je uitgedaagd om beperkende overtuigingen te vervangen door bekrachtigende overtuigingen. Deelnemers leren grenzen verleggen en kansen te benutten.


Ruimte voor diversiteit (voor het secretariaat)

De secretariële ondersteuning is voor ICS een essentiële schakel binnen de organisatie. Het samen en in teamverband werken is voor deze medewerkers een dagelijkse terugkerend fenomeen. Versterking van het teamgevoel en het herkennen en erkennen van ieders unieke talenten draagt bij aan een stimulerend en verrassend resultaat. Ter ondersteuning van de teamgeest en het versterken van de (onverwachte) talenten verzorgt ICS adviseurs het programma ‘Ruimte voor diversiteit’.

Het programma
De deelnemers krijgen zicht op hun persoonlijkheids¬structuur en die van anderen. Zij worden zich bewust van de impact van hun communicatie op de verschillende persoonlijkheidstypen. Doelstelling is om te ervaren hoe interactie tussen de verschillende teamleden geoptimaliseerd wordt, zodanig dat ieders unieke talent volledig kan worden ingezet. Door de gemeen¬schappelijke taal die tijdens de workshop wordt ontwikkeld, is het eenvoudiger om verschillend gedrag te honoreren, anderen vanuit hun intentie te zien en elkaar aan te spreken op gedrag. Het programma richt zich op de authenticiteit en het talent van iedere deelnemer individueel. Wij hechten er aan dat de deelnemers zich bewust worden van hun kracht in specifieke contexten, maar ook van de effecten daarvan op anderen.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu