IMN Informatisering: Visie en cultuur versterking

In het kader van het uitbouwen van de identiteit en missie van IMN en het verstevigen van de houdings- en cultuuraspecten binnen de organisatie, verzorgde Firmament een traject voor de leidinggevenden in de organisatie.

 

In dit traject is aangesloten op de ontwikkeling van een coachende manier van leidinggeven en op het overbrengen van de visie en centraal sturende ideeën binnen de organisatie.

Vanuit de organisatievisie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leidinggevende en sturende kwaliteiten waarbij het realiseren van de maximale betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van medewerkers in de organisatie centraal staat.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu