KLM: Workshops Finance BSC

De luchtvaart is een branche die uitermate sterk beïnvloed wordt door de situatie in de wereld. Politieke spanningen, oorlogen, ziektes en dreigingen van terrorisme hebben een directe invloed op de afzetmogelijkheden en resultaten van de KLM. De continue, elkaar steeds sneller opvolgende, veranderende omstandigheden vragen om een flexibele organisatie.

 

In verband met de veranderde marktsituatie is KLM bezig met de uitvoering van een grootscheepse reorganisatie van de financiële processen en discipline in het buitenland. De organisatieverandering van de financiële processen hebben geleid tot inkrimping van de financiële staf en een gecentraliseerde financiële gegevensverwerking.

 

Firmament is gevraagd het veranderingsproces wereldwijd te begeleiden en ontwikkelde een training voor de financiële diensten die in diverse landen is gegeven.


Klik hier voor de evaluatie

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu