KPMG Programma voor Potentiële Partners: Leadership Journey

In de wereld van de kunst is het hebben van een portfolio gebruikelijk: een map waarin stukken worden verzameld waarin de artiest de verschillende proeven van bekwaamheid laat zien. Het KPMG LeiderschapPortfolio bevat de verantwoording van competenties die voor de toetreding van de potentiële KPMG directors en associate partners van belang zijn. Het traject voor de potentiële toetreders is ontworpen rond zelfsturing. Zelfsturing is gezien het niveau van de deelnemers en gezien het onderwerp essentieel.
 

De inhoud van ieders portfolio bestaat in ieder geval uit het rapport van het Development Center, terugkoppeling op de eigen ontwikkeling van competenties, reflecties van anderen daarop, verslagen van intervisies, aantekeningen, samenvattingen en reflecties uit de literatuur, etc. In de LeiderschapPortfolio kunnen deelnemers en regio-/unitvoorzitters, de ontwikkelingen volgen. Het is een instrument om de voortgang op spoor te houden, de inzichten vast te leggen en de ontwikkeling actief te houden.

Aan het einde van het tweejarige traject wordt de portfolio voorgelegd aan het panel (proeve van bekwaamheid). Deelnemers hebben in het ‘toetredingsgesprek’ houvast aan de inhoud van het LeiderschapPortfolio, die de reflectie is van de zelfgestuurde ontwikkeling.
 

Klik hier voor de evaluatie leadership journey
 
 
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu