Ministerie van BuZa: De 2e helft, een nieuwe koers

De meer seniore medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken behoren tot een groep zeer gewaardeerde medewerkers, die vaak vele jaren in dienst zijn, loyaal, kundig en meestal na een reeks van opvolgende promoties de grens hiervan in zicht hebben. Het ministerie wil deze groep medewerkers de gelegenheid geven zich te oriënteren op een invulling van hun dienstverband bij de het ministerie, dat minstens zo bevredigend is als de jaren die voorafgingen aan de stabilisatie van de loopbaan. De begeleiding heeft als doel een heroriëntatie op de loopbaan in deze tweede fase te faciliteren. 
Aan de orde zijn zingeving en het ten volle benutten van opgebouwde ervaring en talenten. We formuleerden de doelstelling als “het als zo passend en groot mogelijk maken van de match tussen persoonlijk potentieel en functiepotentieel” . Uiteindelijk gaat het er om talent en ervaring voor het ministerie te behouden en te benutten.
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu