Ministerie van BuZa: Integriteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in haar Kern jaarplan de wens geuit, om als een van de aandachtspunten van haar beleid rond integriteit, een Masterclass Integriteit voor managers te starten.

In het afgelopen jaar zijn alle medewerkers van Buitenlandse Zaken bekend geraakt met de gedragscode en de verschillende aspecten daarvan. De bedoeling is dat de prioriteit komt te liggen bij een organisatorische verankering van het integriteitbeleid. Het bewust worden van dilemma’s en hoe daarin te handelen staan daarbij centraal. Bespreekbaar maken van integriteitvraagstukken is daarbij niet voldoende, de medewerker dient de bereidheid te ontwikkelen collega’s aan te spreken, en zelf aanspreekbaar te zijn. De voorbeeldfunctie van het management binnen dat proces is cruciaal.

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu