Oracle: Coach@Oracle.nl

Om ongewenst veloop binnen de organisatie te beperken is Firmament gevraagd een programma te ontwikkelen voor de managers van de Oracle organisatie.

Doel was het enerzijds de productiviteit te kunnen blijven waarborgen en te kunnen sturen op gewenste loopbaan- en competentieontwikkelingen en anderzijds om medewerkers meer aandacht te geven om hun talenten te ontwikkelen, hun ambities vorm te geven en waardering en erkenning te krijgen. Het houden van reviewgesprekken wordt hierbij gezien als belangrijk middel. 

Deze training was gericht op het aanreiken van kaders en het ontwikkelen van een aantal basisvaardigheden voor het houden van review gesprekken. Daarnaast werd gewerkt aan de bewustwording van de interactie die plaatsvindt tussen mensen. In het programma worden diverse communicatie-, sturings- en management- instrumenten aangereikt, waarbij de diverse instrumenten op de eigen stijl van de deelnemers wordt afgestemd.

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu