Provincie Noord-Holland: verankering van integriteit in de werkprocessen

In het (recente) verleden heeft de Provincie Noord Holland diverse activiteiten gericht op integriteit uitgevoerd. Een verdere verankering is wenselijk met name wat betreft de aansturing van medewerkers op integriteit in het werkproces. Hierin wil de Provincie het management extra ondersteuning geven.

 

Firmament is gevraagd een instrument te ontwikkelen en de leidinggevenden te trainen in het gebruik daarvan. Dit  instrument is mede gericht op het bespreekbaar maken van  integriteit (vraagstukken). Bij de borging van integriteit in de organisatie vindt ook een verankering bij de directie en het bestuur plaats.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde beatrijs_verploeg Frank Schaper
Erna Berghuizen joost boer Andrea Henning  
erica_rijnsburger marijn_jansen lucas asjes Ineke Huyskens
Arno Ramakers Veronica Waleson leonie van der zwan Reinder Schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu