ROC Eindhoven: Cultuurveranderingtraject resultaatgericht sturen

ROC Eindhoven is een gerenommeerd opleidingsinstituut, met 22.500 deelnemers, 1500 personeelsleden en een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro. Toch draait het voor ROC vooral om het individu. In de onderwijsactiviteiten stelt ROC de deelnemer centraal, of dat nu jongeren, werkzoekenden of werkenden zijn.

Het gaat het ROC om de realisering van hun onderwijswensen. ROC Eindhoven is daarmee een scharnierpunt tussen onderwijs en arbeidsmarkt geworden.

Binnen het ROC Eindhoven is een nieuwe onderwijsconcept geïntroduceerd; een concept waarin theorie en praktijk zoveel mogelijk zijn geïntegreerd en dat sterk gericht is op verwerving van competenties, zowel vakinhoudelijke en leercompetenties als sociale en communicatieve competenties.

De introductie van het nieuwe onderwijsconcept vraagt om het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams en een vernieuwing in de manier van aansturen binnen de organisatie: van een meer beheersmatige manier van sturen naar een meer resultaatgerichte manier van sturen.


Het Cultuurveranderingtraject

 Het projectteam dat verantwoordelijk is voor de cultuuromslag is zich bewust van het feit dat veranderingsprocessen winnen aan effectiviteit, diepgang en voortgang naarmate de veranderingen meer ‘van binnen uit’ plaatsvinden. Dit betekent dat degenen, die zich als de initiatiefnemers tot veranderingen bestempelen, er ook in slagen het veranderingsproces meer als een gezamenlijke (ontdekkings)reis voor alle betrokkenen tegemoet te treden dan als een eenzijdig beheersbare aangelegenheid. Dit is zeker het geval als het gaat om een verandering die zich uit een beheersmatige omgeving naar een resultaatgerichte omgeving wil bewegen waar mensen verantwoordelijkheid nemen én krijgen.

 

Firmament is gevraagd het Management Team te begeleiden bij het komende proces waarbij het MT zichzelf voorbereidt op haar nieuwe sturingswijze en het goede voorbeeld geeft van de nieuwe visie. Daarbij zal het MT zich vanuit hun ‘gezamenlijke ontdekkingsreis’ uitspreken wat zij verwachten van de verandering, wat de benodigde nieuwe manier van sturen van hen vraagt en welke competenties zij in zichzelf daarvoor zullen moeten aanboren.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu