SNS Reaal Groep: Odysseus

Odysseus is een MD traject in de top van het MD segment en richt zich op de tweede en derde managementlaag (directeuren en bedrijfshoofden) van zowel het bank- als het verzekeringsbedrijf. Firmament en de SNS Reaalgroep hebben tijdens het ontwerp steeds voor ogen gehouden:

  • co-creatie
  • verwevenheid met businessissues
  • verrassende locaties
  • sharing and inspiring
  • nieuwe inzichten en toepassingen in (authentiek)leiderschap

Centraal in het Odysseus traject staat de bewustwording van het verband tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling via leiderschaps¬ontwikkeling.  Een organisatie kan zich immers pas ontwikkelen als de sleutelfiguren van die organisatie zich ontwikkelen.

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu