Meesterschap in Gesprekkenvoeren

Doelstelling

Doelstelling van deze training is meer resultaat uit dagelijkse gesprekken met klanten en collega’s te halen. 

 

Inhoud

Je hebt het druk, gesprekken voeren kost tijd en je wilt zo effectief en efficiënt mogelijk met je tijd omgaan. Om je doelstellingen in een gesprek te bereiken moet je zowel oog hebben voor de inhoud, die je wilt overbrengen als voor de relatie die je hebt met je gesprekspartner. Het maken van onderscheid tussen de inhoud van je boodschap, de procedure van het gesprek en het proces tussen jou en je gesprekspartner helpen je daarbij. In deze training leer je structuur aan te brengen in je gesprekken. Je leert de goede vragen stellen en effectief te luisteren. Je ervaart hoe je de balans tussen loslaten en sturen kunt beheersen en krijgt oog voor zowel de blokkades in jezelf als blokkades bij je gesprekspartner. Je leert om te gaan met deze blokkades door ze te benoemen en bespreekbaar te maken, steeds met jouw authentieke persoonlijkheid als uitgangspunt.

 

Resultaat

Na deze training heb je een aantal basis vaardigheden onder de knie waarmee je je gespreks-voering kunt verbeteren. Zo beheers je technieken om effectiever te luisteren, om helder het doel van je communicatie over te brengen en aan te sluiten bij je gesprekspartner. Je leert omgaan met voor jou lastige gesprekspartners en je hebt geleerd om verschillen in temperament te overbruggen. Op een normale werkdag voer je tal van gesprekken. Door gebruik te maken van wetmatigheden in interactie tussen mensen en bovendien helemaal jezelf te blijven, zal je merken dat de dag je minder energie kost en meer resultaat oplevert.

 

Programma onderwerpen

  • Selectieve waarneming
  • LSD: Luisteren, samenvatten, doorvragen  
  • Openen en sluiten van een gesprek
  • Onderscheid tussen inhoud, procedure en proces 
  • Omgaan met lastige gesprekssituaties en persoonlijke weerstand
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu