Overstijgend Beïnvloeden

Doelstelling

In deze training krijg je zicht op de verschillende mogelijkheden om mensen en groepen positief te beïnvloeden en scherp je je persoonlijke vaardigheden aan om diverse beïnvloeding¬strategieën aan te wenden. Je leert door bewuste interventies de situatie zo te sturen dat je effectief je doelen kunt  bereiken. Vanuit authenticiteit en persoonlijke kracht leer je omgaan met macht, tegengestelde belangen en communicatiestoornissen in conflict- of onder- handelingssituaties.

 

Inhoud

Waarschijnlijk herken je wel mensen die in staat zijn een team op te tillen naar een hoger energieniveau. In dat geval is de prestatie van het team meer dan de som van de delen. Daarentegen zijn er ook mensen die het energieniveau van een team ´naar beneden drukken´; ze trekken als het ware de stop uit het energiereservoir. We zijn ons er onvoldoende van bewust hoe je dat zelf en hoe anderen dat doen (met jou). Daarom exploreren en analyseren we dat in deze training. Het effect van onze pogingen om anderen te beïnvloeden hangt af van hoe we op een dieper niveau onze energie aanwenden. Hier bevinden zich ook de wortels van de weerstand die in groepen kan optreden. Deze training is er vooral op gericht om dit diepere niveau – de onderstromen van communicatie – boven water te tillen en te oefenen met effectievere en positievere manieren om met je energie om te gaan zowel in de een op een situatie als in groepsverband.

 

Resultaat

Na deze training ken je de factoren die de effectiviteit van invloedgedrag bepalen. Je herkent je eigen valkuilen en blinde vlekken. Je hebt vaardigheden ontwikkeld om anderen op een effectieve wijze te benaderen en aan te spreken en te inspireren. Vanuit eigen authenticiteit en kracht kan je overtuigend ideeën op anderen overdragen. Verder kun je de emoties van jezelf en anderen op een nuttige manier verwerken. Je emotionele intelligentie (EQ) is vergroot.

 

Programma onderwerpen

  • Inzicht in de aansturende factoren van gedrag; de 'cirkel van invloed', Covey 
  • Introductie van het energiemodel beïnvloeden (duwen, trekken en loslaten) en de samenstelling in diverse gedragsoorten
  • Van verdelend onderhandelen naar de win-win onderhandeling (Fisher, Ury)
  • Het effect bij anderen, signalen herkennen
  • Hoe kunnen we bij vastlopende communicatie in teams (dreigende impasse) ´schakelen´ naar een succesvollere manier van het gebruiken van je energie
  • Ombuigen van belemmerde overtuigingen naar bekrachtigende overtuigingen
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu