Profijt hebben van Competentiemanagement

Doelstelling

Deze training is bedoeld om je te ondersteunen in het naar voren brengen van je competenties tijdens POP gesprekken en te leren formuleren wat je nodig hebt om geïnspireerd je werk nu en in de toekomst te blijven doen. Competentiemanagement is een geschikt instrument om “architect van je eigen loopbaan” te worden.

 

Inhoud

In deze training krijgen de woorden die worden gebruikt om competenties mee aan te duiden betekenis voor je eigen functie-invulling. Je leert je kwaliteiten aan de hand van concrete situaties over te brengen en kunt ook aangeven in welke competenties je je wilt ontwikkelen om je ambities waar te kunnen maken. Je wordt bewust van hoe jij het beste leert en hoe je situaties om competenties te leren kunt creëren. Het voeren van een goed gesprek met je leidinggevende vraagt van jou initiatief. Je krijgt veel gelegenheid om te oefenen in het voeren van POP gesprekken die leiden tot een voor jou bevredigend resultaat.

 

Resultaten

Na deze training kun je precies aangeven wat je nodig hebt van anderen, waarin je zelf erg goed bent en welke competenties je wilt ontwikkelen. Ook weet je hoe je een goed POP gesprek kunt voeren met je leidinggevende en hoe je de regie naar je toe weet te trekken. Je kent je leerstijl, dus je zult niet meer in leersituaties terecht komen waar jij niet veel aan hebt. Daarentegen heb je wel ideeën over hoe je efficiënt en effectief kunt leren.

 

Programma onderwerpen

  • Wat zijn competenties en hoe deze te gebruiken?
  • Leren en leerstijlen
  • Stellen van doelen
  • Het voeren van een goed ontwikkelgesprek
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu