Evaluaties

Inholland Evaluaties YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject

Deze evaluaties hebben wij beschikbaar als handige pdf bestanden.

 

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 1

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 2

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 4

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 5

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 6

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 7

Evaluatie Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject 8

 

Inholland Evaluaties Onderwijsleiderschap

Deze evaluaties hebben wij beschikbaar als handige pdf bestanden.

 

Marcel Nollen CvB Inholland over het Onderwijsleiderschap programma


Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 1

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 1

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 2

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 2

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 3

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 3

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 4

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 4

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 5

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 6

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 7

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 8

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 9

KPMG Personal Branding & Impact

Deze evaluatie hebben wij beschikbaar als handig pdf bestand.

 

Klik hier voor de evaluatie.

 

Lees meer...
Gemeente Alphen aan den Rijn: Evaluatie Generatie gerichte ontwikkeling

Deze evaluatie hebben wij beschikbaar als handig pdf bestand.

 

Klik hier voor de evaluatie.

 

Lees meer...
Hogeschool Utrecht Evaluatie Teamtraject FEM

Deze evaluatie hebben wij beschikbaar als handig pdf bestand.

Hogeschool Utrecht Evaluatie Teamtraject FEM

Deloitte: Charismatisch Presenteren

Deloitte Innovation Evaluatie Charismatisch Presenteren

(NB het betrof een gedeeltelijk Engelstalige groep, de training werd in de Engelse taal verzorgd.)

 

Lees meer...
KPMG Leadership Journey
Voordat ik aan de the Journey begon had ik leerdoelstellingen.
Ja : 67%
Nee : 25%
Gedeeltelijk : 8%
Het programma sloot aan bij mijn leerdoelstelling.
Ja : 100%
Nee : 0%
Gedeeltelijk : 0%
Het programma vond ik waardevol
Ja : 100%
Nee : 0%
Gedeeltelijk : 0%
Gemiddelde score voor het programma : 8,5 
 
 • in de zoektocht heb ik meer gevonden dan ik had verwacht
 • mooie opbouw van het programma
 • met name de interacties met de rode draad trainer droeg bij
 • zeer goed programma dat prima aansluit bij mijn ontwikkelpunten
 • super! Een van de beste programma’s die ik heb gehad door : inhoud van het programma en de begeleiding en counselling in het groepsproces
Lees meer...
Inholland Leiderschapsprogramma Perspectief

Inholland evaluatie Perspectief

Bedrijf              :  Inholland
Programma    :  Perspectief 1-1
Datum             : maart – december 20111. Met welk cijfer (1 tot 10) beoordeelt u de training als geheel ?

8,6   (9, 9, 8, 8, 7, 8, 9, 10, 9)

Lees meer...
Gemeente Den Haag, Dienst SZW: Een Aansprekende Organisatie

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag maakt gebruik van diverse HR instrumenten om in kaart te brengen wat enerzijds medewerkers kennen, kunnen en willen en anderzijds wat de organisatie van hen eist en verwacht en welke mogelijkheden zij kan bieden. Hiertoe maken leidinggevenden gebruik van beoordelings¬gesprekken (beo’s), functioneringsgesprekken (fuge’s) en ontwikkelgesprekken waaruit persoon¬lijke ontwikkelplannen (POP’s) ontstaan.

 

Lees meer...
E.on: Leertraject : De manager als coach

Een coachende stijl van leidinggeven vraagt van managers, naast vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring, ook het vermogen medewerkers te faciliteren in hun functioneren en ontwikkelings¬processen en hen te stimuleren in het bewust worden en aanwenden van hun talenten en drijfveren. Om de leidinggevenden te ondersteunen in deze taken biedt E.ON ‘De Manager als Coach’ aan.

Lees meer...
Gemeente Alphen aan den Rijn: Dialoog met Effect

Het voeren van een goede dialoog tussen medewerker en leidinggevende is een cruciale succesfactor bij de implementatie van veranderingen. Tijdens managementgesprekken vindt immers de afstemming plaats tussen organisatiedoelen en individuele doelen. De kwaliteit van de gesprekken is tevens van invloed op de arbeidssatisfactie van de medewerkers.

De gemeente Alphen aan de Rijn ondersteunt haar managers in deze belangrijke taak en biedt hen de training “Dialoog met Effect” aan. “Dialoog met Effect” is een vervolg en onderdeel van de Alphense Leergang Leiderschap.

Lees meer...
KLM: Workshops Finance BSC

De luchtvaart is een branche die uitermate sterk beïnvloed wordt door de situatie in de wereld. Politieke spanningen, oorlogen, ziektes en dreigingen van terrorisme hebben een directe invloed op de afzetmogelijkheden en resultaten van de KLM. De continue, elkaar steeds sneller opvolgende, veranderende omstandigheden vragen om een flexibele organisatie.
In verband met de veranderde marktsituatie is KLM bezig met de uitvoering van een grootscheepse reorganisatie van de financiële processen en discipline in het buitenland. De organisatieverandering van de financiële processen hebben geleid tot inkrimping van de financiële staf en een gecentraliseerde financiële gegevensverwerking. Firmament is gevraagd het veranderingsproces wereldwijd te begeleiden en ontwikkelde een training voor de financiële diensten die in diverse landen is gegeven.

Lees meer...
ABN Amro: Loopbaanreflecties
De meer seniore medewerkers behoren tot een groep zeer gewaardeerde ABN AMRO medewerkers, die vaak vele jaren in dienst zijn, loyaal, kundig en meestal na een reeks van opvolgende promoties de grens hiervan in zicht hebben. De ABN AMRO wil deze groep medewerkers de gelegenheid geven zich te oriënteren op een invulling van hun dienstverband bij de ABN AMRO, dat minstens zo bevredigend is als de jaren die voorafgingen aan de stabilisatie van de loopbaan. De begeleiding heeft als doel een heroriëntatie op de loopbaan in deze tweede fase te faciliteren. 
 
Lees meer...
Deloitte: Audit Studyweeks

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Audit wil er voor zorg dragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Audit aan te gaan. In dit kader organiseert Deloitte in de studyweeks, een programma dat verschillende workshops omhelst die zowel aansluiten bij de ontwikkeling van de medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt. Firmament verzorgde hiervoor de workshops :

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma: Stijlflexibiliteit in communiceren

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt. In het kader van het levelprogramma ontwikkelde Firmament de Actionclass Stijlflexibiliteit in leidinggeven.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma Senior consultants: Persoonlijk Effectiviteit

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Consultancy wil er voor zorg dragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma: Presenteren en Rapporteren voor consultants

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt. In het kader van het levelprogramma ontwikkelde Firmament de Actionclass Presenteren en Rapporteren.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma consultants: Persoonlijke Effectiviteit

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Consultancy wil er voor zorg dragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma: Masterclass Organisation Dynamics senior managers

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Consultancy wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt. In het kader van het levelprogramma ontwikkelde Firmament de Masterclass Organisation Dynamics voor senior managers.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma: Masterclass Persoonlijk Leiderschap voor managers

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Consultancy wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt. In het kader van het Levelprogramma ontwikkelde Firmament de Masterclass Persoonlijk Leiderschap voor managers.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma, Persoonlijke Effectiviteit voor Managers

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Consultancy wil er voor zorg dragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.

Lees meer...
Deloitte: Levelprogramma consultants: Productieve Teams

Veelbelovende professionals en managers zijn een waarborg voor de toekomst van een organisatie. Deloitte Consulting wil er voor zorgdragen dat haar organisatie een uitdaging blijft voor het potentieel van haar organisatie en hen stimuleren om de mogelijkheden en uitdagingen binnen Deloitte Consultancy aan te gaan. In dit kader geeft Deloitte vorm aan een Levelprogramma dat zowel aansluit bij de ontwikkeling van haar medewerkers als bij de ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.

Lees meer...
DSM : Masterclass Coaching

 

DSM;  Evaluatie Masterclass Coaching
(2002 - maart 2009)

 

Om de leidinggevenden te ondersteunen in hun taak als coach, verzorgt Firmament voor DSM een Masterclass Coaching. Centraal staat het begeleiden en tot ontwikkeling laten komen van medewerkers. Dit vraagt van de leidinggevende, naast vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring, ook het vermogen om de medewerkers te faciliteren in hun functioneren en ontwikkelingsprocessen en hen te stimuleren in het bewust worden en aanwenden van hun talenten en drijfveren.
 

Lees meer...
Firmament Integral Leadership Programma

Evaluatie ILP

Betreft: Evaluatie Integral Leadership programma groep maart

Cijferwaardering voor het gehele programma

 

Gemiddelde score

9,25

 

Lees meer...
Cap Gemini: RSI-Preventie project evaluatie

Klik hier voor de evaluatie.

 

Lees meer...
Fortis: Support your business

Voor de Fortis afdeling Business Support is een maatwerktraining “Support your Business” ontwikkeld. Fortis geeft aan dat er een verdieping nodig is die met name gericht is op reflectie van het eigen functioneren als medewerker Business Support, èn op het vermogen elkaar op elkaars functioneren feedback te geven. Het gaat dan met name om het omarmen van de overtuiging dat je als mens kunt leren door zelf feedback te vragen en door anderen feedback te geven. Hiervoor is een training nodig die dieper gaat dan het niveau van het aanleren van feedbackvaardigheden. Het gaat daarbij ook om eigenschappen die bevorderend of belemmerend werken in relatie tot klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De resultaten van de training en het daaruit volgende actieplan waren onder andere meetbaar in een verbeterde score bij de klanten.

 

Lees meer...
Gemeente Den Haag: Aanspreken voor nieuwe leidinggevenden

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag maakt gebruik van diverse HR instrumenten om in kaart te brengen wat enerzijds medewerkers kennen, kunnen en willen en anderzijds wat de organisatie van hen eist en verwacht en welke mogelijkheden zij kan bieden. Hiertoe maken leidinggevenden gebruik van beoordelings¬gesprekken (beo’s), functioneringsgesprekken (fuge’s) en ontwikkelgesprekken waaruit persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s) ontstaan.

Lees meer...
Gemeente Zaanstad Evaluatie Management 2 daagse


Onderwerpen:
De communicatie, taak- en rolverdeling binnen de sector: “Aanspreken en Afspreken, leiderschap, leidinggeven en leiding nemen.


Lees meer...
Gemeente Zaanstad: Afspreken om Aan te spreken

De gemeente Zaanstad, Dienst Publiek, wenst een aansprekende cultuur binnen de sector Werk en Inkomen te bevorderen. Immers als mensen elkaar op een goede manier aanspreken ontstaat en een positief lerende cultuur op de werkvloer en verbeteren de processen. Het is de bedoeling dat het onderling elkaar aanspreken op een aantal niveaus wordt verbeterd.
Lees meer...
Hoofd Productschap Akkerbouw (de Teamreis)

 

Cijferwaardering voor het gehele programma

 

Gemiddelde score

8,5

 

 

De continue reorganisaties brengt het HPA in een woelig vaarwater. Er is sprake van sterke afslanking binnen de organisatie, herpositionering, herformuleren van taken en verantwoordelijkheden en het vinden van nieuwe, werkbare structuren. Het tegelijkertijd organiseren van de maximale betrokkenheid van medewerkers is essentieel in deze fase. Met het teamtraject beogen de MT-leden de synergie te versterken, waarbij het inzetten van ieders unieke leiderschapskwaliteiten en het handelen ten goede van de organisatie centraal staat.

In het programma wordt gericht gewerkt aan drie ontwikkelingslijnen

 1. persoonlijke ontwikkeling: reflectie gesprekken met de directie, inzet van het eigen YodTum leiderschapsprofiel en het overstijgen van belemmerende overtuigingen.
 2. ontwikkeling in de organisatie; feedback op de ingezette ontwikkelrichting in de werkpraktijk.
 3. ontwikkeling in het Teamproject; reflectie op voortgang, verantwoordelijkheid en vermogen om toekomstig gewenste situaties te onderzoeken en te realiseren.

Deelnemers komen zichzelf op de diverse ontwikkelingslijnen tegen en ontvangen op alle drie lijnen feedback en ondersteuning van de rode draadtrainer.

 

Beoogd resultaat aan het eind van het programma

 • Invulling geven aan de individuele ontwikkeling;
 • Versterking van de Kern competenties van het productschap;
 • Zicht op en verdere ontwikkeling van de eigen leiderschapsstijl;
 • Vermogen tot reflectie op het eigen gedrag en flexibiliteit in de aanpassing hiervan al naargelang de situatie dat vraagt;
 • Rolbewustzijn ten aanzien van de verwachtingen in een toekomstige positie van HPA;
 • Visionair en krachtig leiderschap;
 • Het bouwen aan een intern netwerk dat elkaar tijdens de continue veranderende situatie ondersteunt.

 

Evaluatie

Henk Horsman, Directeur HPA:

“Ons Managementteam binnen de organisatie is een bijzonder sterk team geworden, die zowel kan inspelen op de voortdurende veranderingen als daarin proactief kan handelen. Maar bovenal zijn het authentieke mensen die kritisch naar zichzelf willen en kunnen kijken en op basis van de inzichten uit het programma verder willen werken aan hun persoonlijke groei, deze groei met elkaar delen en willen inzetten voor het HPA.
We werken op verschillende plekken in de organisatie, hebben verschillende verantwoordelijkheden en zijn allemaal - ieder op onze eigen manier - uniek. Deze unieke samenstelling biedt alle mogelijkheden om ons aan elkaar te verbinden en met elkaar de krachten te bundelen en te benutten voor de ontwikkeling van het HPA. Zij zijn ankerpunten in de organisatie geworden voor de anderen medewerkers.
Ons resultaat is mede te danken aan de authenticiteit en het charisma van de trainer (Andrea Henning) en haar vermogen leiderschapsontwikkeling bij de individuele deelnemers te stimuleren. Dit was enorm sterk.”

 

Met welk cijfer beoordeelt u de YodTum?                                  Gemiddeld: 8,5
Opmerkingen
Het programma heeft mij naar een ander (leiderschaps) niveau getild. Door bewustwording van je zwakke kanten, waarachter je jarenlang lekker comfortabel (althans dat denk je dan) kon verschuilen en je sterke kanten meer te openbaren en te hanteren, heeft mij en mijn directe omgeving in wezen veranderd.

Met welk cijfer beoordeelt u de trainer Andrea Henning?    Gemiddeld: 8,6                                   
Opmerkingen

 • Andrea kan goed anticiperen op de situatie zelf. Ze heeft altijd mijn informatie paraat en kan deze ook combineren met de informatie van de medereizigers. Andrea gaf mij het gevoel dat zij oprecht belangstelling heeft voor het individu en de groep als geheel. Deze wijze van coaching heeft voor mij bijzonder inspirerend gewerkt.
 • Ik vind Andrea een zeer warme vrouw. Voordat ik aan mijn YodTum ging beginnen wist ik niet wat ik ervan kon verwachten. Door Andrea is het voor mij een zeer speciaal iets geworden.

Opmerkingen over het leertraject:

 • Dit leiderschapstraject is voor mij succesvol beëindigd, al wetende dat je nooit in een leven bent uitgeleerd, heb ik mijn (levens)rugzak kunnen vullen met deze mooie leiderschapstraining.
 • Het inzicht in jezelf en op welke wijze dit inzicht de meeste energie en voldoening geeft zijn voor mij de belangrijkste winstpunten. De materie is goed bruikbaar bij zowel privé- als zakelijke omstandigheden. Vooral de 5 principes van natuurlijk leiderschap en de methode U-curve zijn zeer bruikbare methodes.
 • Het programma heeft mij inzicht in mijzelf gegeven. Ik heb het dan ook als verassend en positief ervaren. Het duurde even voordat alles “geland” is en ik het ook daadwerkelijk in de praktijk kon brengen.

SNS Reaal: Talent Ontwikkelings Programma (TOP)

TOP is in 2002 ontwikkeld met als doel het ‘binden, boeien en bezielen’ van, vooral jonge, hoog opgeleide medewerkers. In de periode 2002 -2007 is de training 11 maal uitgevoerd, in totaal hebben ongeveer 125 deelnemers de training gevolgd.

Lees meer...
KPMG Journey

A. Het programma is van grote waarde voor de toekomstige leiders van KPMG?
Rapportcijfers gemiddeld: 9,3

Lees meer...
KLM Information Services: Zelfmanagement
De continue, elkaar steeds sneller opvolgende, veranderende omstandigheden binnen KLM en haar omgeving vragen om een flexibele organisatie en een hoge mate van aanpassingsvermogen en persoonlijk leiderschap van medewerkers. 
Lees meer...
SITA: Workshop Simply the Best, Teambuilding MTs
De strategie van SITA is die van Operational Excellence. Dit betekent dat Sita haar producten en diensten en de manier waarop het wordt aangeboden aan de klant gaat standaardiseren en uniformeren. De 67 zelfstandige vestigingen met een eigen directie zijn omgevormd tot een organisatie bestaande uit 9 districten. Binnen een district zijn nieuwe Managementteams samengesteld. De verschillende MT-leden zullen per functie een trainingsprogramma ontvangen dat hen ondersteunt in de uitvoering van hun nieuwe functie.

Lees meer...
Merck, Sharp en Dohme: LEAN managen van waardestromen

De afdeling Flexipack Manufacturing Human Health, waar 130 operators en technici werken, is aan belang toegenomen doordat de productie van vaccins in het hart van MSD is komen te liggen. De afdeling zal onder andere gereorganiseerd worden naar aanleiding van de implementatie van de LEAN organisatieprincipes, die wereldwijd worden ingevoerd. Er is aandacht nodig voor empowerment. Firmament is gevraagd de supervisors van de afdeling te trainen.

Lees meer...
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Time Management Plus voor managers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt haar medewerkers met een breed opleidingspakket om hen te faciliteren in hun ontwikkeling en functioneren. Onder andere de competenties resultaat¬gerichtheid, stress¬bestendig¬heid, plannen en organiseren ziet het Ministerie BZ als belangrijke competenties die zij wil ondersteunen. Firmament heeft voor het ministerie een trainingsmodule tijdmanagement ontwikkeld als integraal onderdeel van het opleidingsaanbod van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij wil hiertoe ondersteunen in de ontwikkeling van de competenties resultaat¬gerichtheid, stressbestendigheid, plannen en organiseren.

Lees meer...
Océ: Purchasing Excellence

Door outsourcing en internationalisering en het besef dat scherp en kwalitatief inkopen directe invloed heeft op de winst, verandert de rol van de inkoper. Inkopen is een vakvolwassen discipline met grote uitdagingen. Van de inkopers bij Océ wordt een internationale scope verwacht, een pro actieve houding, oog voor de organisatie en de gehele productieketen en persoonlijk leiderschap in steeds complexere onderhandelingssituaties. Deze verwachtingen zijn beschreven in een nieuw competentieprofiel voor inkopers. Voor een aantal brengt de nieuwe rol een inspirerende uitdaging mee, anderen zullen zich onzeker voelen. Voor allen is het nodig om op de nieuwe rol te reflecteren.

Lees meer...
KLM Management Experience

Het leertraject “KLM Management Experience (KME)” is door Firmament ontwikkeld om de effectiviteit van de rol van de managers en van professionals te verbeteren en het adviserend partnership in het management-team waarvan zij deel uitmaken verder te versterken. De doorlooptijd van het traject is 8 maanden.

Lees meer...
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Time Management Plus

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt haar medewerkers met een breed opleidingspakket om hen te faciliteren in hun ontwikkeling en functioneren. Onder andere de competenties resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, plannen en organiseren ziet het Ministerie BZ als belangrijke competenties die zij wil ondersteunen. Firmament heeft voor het ministerie een trainingsmodule tijdmanagement ontwikkeld als integraal onderdeel van het opleidingsaanbod van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij wil hiertoe ondersteunen in de ontwikkeling van de competenties resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, plannen en organiseren.

Lees meer...
Gemeente Den Haag: Invoering Competentiemanagement

Bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de gemeente Den Haag hebben diverse afdelingen op functieniveau kerncompetenties vastgesteld. De dienst heeft ongeveer 1500 medewerkers en 150 managers. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag heeft Firmament gevraagd een maatwerk training te ontwikkelen voor medewerkers en leidinggevenden waarin zij leren competentiemanagement actief toe te passen in ontwikkelgesprekken en waarbinnen zij tevens de gelegenheid krijgen de meerwaarde er van te onderzoeken.

Lees meer...
SNS Zin persoonlijk leiderschap voor 55+
 

Een training voor medewerkers vanaf 55 jaar met een stevige werk- en levenservaring. Voor hen die zich soms afvragen of zij dit werk tot aan hun pensioen willen blijven doen of dat er nog meer in zit.lucas asjes

 andreahenning

 
Lees meer...
SNS Kern persoonlijk leiderschap voor 40+
 

andreahenning.gifHard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. SNS heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Kern training voor de categorie medewerkers van 40+.

 
Lees meer...
SNS Focus persoonlijk leiderschap voor dertigers
              

arno_ramakers.gifHard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. SNS heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Focus training voor de categorie medewerkers van 30 jaar en ouder. 

 
Lees meer...
SNS Kracht persoonlijk leiderschap voor twintigers

 

erik bosHard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. SNS heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Kracht training voor de categorie medewerkers van 20 jaar en ouder.

 
Lees meer...
VIVAT Zin persoonlijk leiderschap voor 55+
 

Een training voor medewerkers vanaf 55 jaar met een stevige werk- en levenservaring. Voor hen die zich soms afvragen of zij dit werk tot aan hun pensioen willen blijven doen of dat er nog meer in zit.lucas asjes

 andreahenning

 
Lees meer...
VIVAT Kern persoonlijk leiderschap voor 40+
 

andreahenning.gifHard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. VIVAT heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Kern training voor de categorie medewerkers van 40+.

 
Lees meer...
VIVAT Focus persoonlijk leiderschap voor dertigers
              

arno_ramakers.gifHard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. VIVAT heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Focus training voor de categorie medewerkers van 30 jaar en ouder. 

 
Lees meer...
VIVAT Kracht persoonlijk leiderschap voor twintigers

 

erik bosHard werkende loyale medewerkers zijn een belangrijke back bone van een organisatie. VIVAT heeft oog voor deze gewaardeerde groep van medewerkers en wil daar uitdrukking aan geven in het aanbod van een Kracht training voor de categorie medewerkers van 20 jaar en ouder.

 
Lees meer...
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu