DSM : Masterclass Coaching

 

DSM;  Evaluatie Masterclass Coaching
(2002 - maart 2009)

 

Om de leidinggevenden te ondersteunen in hun taak als coach, verzorgt Firmament voor DSM een Masterclass Coaching. Centraal staat het begeleiden en tot ontwikkeling laten komen van medewerkers. Dit vraagt van de leidinggevende, naast vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring, ook het vermogen om de medewerkers te faciliteren in hun functioneren en ontwikkelingsprocessen en hen te stimuleren in het bewust worden en aanwenden van hun talenten en drijfveren.
 

 

In de training wordt naast het ontwikkelen van een juiste attitude en coachingvaardigheden ook aandacht besteed aan de eigen persoonlijke ontwikkeling van de coach. Dit vanuit het idee dat de speelruimte die je als coach hebt, samenhangt met de diepgang van de eigen ontwikkeling. Dit wordt tijdens de vervolg bijeenkomst verder uitgebouwd aan de hand van de praktijksituaties van de deelnemers.

 
Kwam de training overeen met uw verwachtingen? (score 86,6%)
- De training kwam overeen met de verwachtingen van de deelnemers

 

Kunt u de training goed toepassen in de praktijk?(score 96,6%)
- Absoluut
- Training is heel goed toegespitst op dagelijkse praktijk
- Het is nu aan mij het geleerde toe te passen

 

Wat men heeft geleerd:
- Welke invloed mijn gedrag heeft
- Mijzelf open te stellen
- Mijn gevoelens te delen
- Om mij meer te realiseren wat de motieven zijn van het handelen van anderen
- Coachen gaat niet alleen over de inhoud van het werk
- Meer open te zijn en mij niet vanuit de hoogte op te stellen
- Vragen stellen, samenvatten

 

De trainer, Peter de Tombe is een professional(score 90,0%)
-    In één woord super
-    Excellent, absoluut

 

Wat vond u van de interactie van Peter met de groep (heel goed: score 96,6%)
-    Gaf hele waardevolle input
-    Heel flexibel, speelt makkelijk in op situaties

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu