Gemeente Den Haag: Aanspreken voor nieuwe leidinggevenden

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag maakt gebruik van diverse HR instrumenten om in kaart te brengen wat enerzijds medewerkers kennen, kunnen en willen en anderzijds wat de organisatie van hen eist en verwacht en welke mogelijkheden zij kan bieden. Hiertoe maken leidinggevenden gebruik van beoordelings¬gesprekken (beo’s), functioneringsgesprekken (fuge’s) en ontwikkelgesprekken waaruit persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s) ontstaan.

Het op een goede manier kunnen en durven aanspreken van medewerkers en collega’s op gedrag, resultaat en verantwoordelijkheid vormt een essentiële basis voor effectief leidinggeven en vóórwaarde voor het zinvol en efficiënt gebruik van de HR-instrumenten.

Na evaluatie van het traject is besloten een module “Aanspreken” op te nemen in de leergang voor beginnende leidinggevenden.

De training werd gemiddeld gewaardeerd met een 7,9 ( 7 – 9)
- Zowel het oefenen als het uitwisselen van ervaringen heeft een echte meerwaarde
- Praktisch en leerzaam
- In veilige sfeer veel kunnen bespreken
- Goed tempo

Wat men heeft geleerd:
- Verschillende geprekssoorten en de bijhorende toon
- Het belang van transparantie en bij jezelf blijven
- Ik ben mij bewust geworden van de verschillende invalshoeken
- Veel geleerd over de confrontatieregels en veel tips gekregen
- To the point zijn

Over de trainer Ellen waardering 8,8 (8 - 10)
- Was is staat om af te wijken en te faciliteren daar waar nodig
- Weet wat de groep nodig heeft
- Zeer professioneel
- Zij heeft mij positief verrast

Over de communicatie over en weer trainer met de groep, gewaardeerd met 8,5 (8 -10)
- Er was veel ruimte om ervaringen uit te wisselen
- Mogelijkheid om praktische zaken in te brengen
- Ellen voelde de groep goed aan

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu