Gemeente Den Haag, Dienst SZW: Een Aansprekende Organisatie

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag maakt gebruik van diverse HR instrumenten om in kaart te brengen wat enerzijds medewerkers kennen, kunnen en willen en anderzijds wat de organisatie van hen eist en verwacht en welke mogelijkheden zij kan bieden. Hiertoe maken leidinggevenden gebruik van beoordelings¬gesprekken (beo’s), functioneringsgesprekken (fuge’s) en ontwikkelgesprekken waaruit persoon¬lijke ontwikkelplannen (POP’s) ontstaan.

 

 

Het op een goede manier kunnen en durven aanspreken van medewerkers en collega’s op gedrag, resultaat en verantwoordelijkheid vormt een essentiële basis voor effectief leidinggeven en vóórwaarde voor het zinvol en efficiënt gebruik van de HR-instrumenten.

Nadat alle leidinggevenden de training hadden gevolgd is besloten een module “Aanspreken” op te nemen in de leergang voor beginnende leidinggevenden.

De training werd gemiddeld gewaardeerd met een 8,6 (spreiding 8 –9))
Waardevol, bruikbaar, inspirerend en intensief, leerzaam, inzichtgevend, praktisch en resultaatgericht, veel beter dan ik verwacht had, sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk, een goede training, veel tempo.

Wat men heeft geleerd:
Verschillende insteken van gesprek en fase van ontwikkeling in de gaten houden, medewerkers zelf met oplossingen laten komen, herkennen van waarden bij medewerkers, confronteren kan ook heel veilig gebeuren, belang van stiltes en transparantie, complimenten geven helpt, de stappen die vooraf gaan aan eed back geven, ik pas het nu al toe, ook nuttig als je al langer leiding geeft, klachten ombuigen naar wensen was een eyeopener, de training heeft mijn angst weggenomen om aan te spreken.

Over de professionaliteit van de trainers: waardering 9,1 (spreiding 8 – 10)
Heel prettig, schept goede condities, veel kennis en leuke manier van doceren, heel open en daardoor opent een ander zich sneller, geeft veel ruimte waardoor een open sfeer ontstond, pittig, professioneel, helder en to the point

Over de interactie van de trainers met de groep, gewaardeerd met 8,8 (spreiding 8 – 10)
Communicatie over en weer kwam op gang, er was direct een veilig gevoel, humor, goed ingespeeld op emotionele momenten

Over het model
Het model is eenvoudig toe te passen, toepasbaar in elke werksoort, voor elk niveau, positief.

Over de Carrousel
De Carrousel-vorm die werd gebruikt is een heel prettige trainingsvorm, je krijgt meteen feed back. Iedereen komt even vaak aan de beurt en “speelt” zowel de rol van de leidinggevende, als de medewerker. De carrousel is kort, krachtig, snel, efficiënt, direct, praktijkgericht, goed toe te passen.

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu