KLM Information Services: Zelfmanagement

De continue, elkaar steeds sneller opvolgende, veranderende omstandigheden binnen KLM en haar omgeving vragen om een flexibele organisatie en een hoge mate van aanpassingsvermogen en persoonlijk leiderschap van medewerkers. 
De fusie tussen KLM en Air France is inmiddels een feit. KLM Information Services wil haar medewerkers in de veranderende omstandigheden ondersteunen door te investeren in de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen van al haar medewerkers. Firmament is gevraagd een eendaagse workshop en een intensieve training Zelfmanagement te ontwikkelen en uit te voeren in het kader van de KLM CIO/IS Campagne ICT’er in beweging.
Tijdens deze eendaagse workshop worden medewerkers geprikkeld om leiderschap te nemen over hun eigen toekomst en worden het wat en hoe van zelfmanagement verhelderd. Het individuele plan dat voortvloeit uit de dag wordt verankerd doordat de deelnemers hun plan delen met hun direct leidinggevende. De workshop bevat op deze manier zowel een uitnodiging als een ruggesteun voor de medewerkers in hun individuele ontwikkeltraject. Het geeft de leidinggevenden een aanknopingspunt om het traject van hun medewerkers met positieve belangstelling te volgen.
De workshop Zelfmanagement biedt medewerkers een moment van reflectie en stimuleert hen om hun wensen met betrekking tot de eigen ontwikkeling naar boven te halen en hun persoonlijke ontwikkeldoelstellingen te concretiseren. 
De workshop in het veranderingstraject is gegeven aan 591 deelnemers.
Is het doel van de totale campagne ICT’er in beweging bereikt?
490 deelnemers geven aan dat het doel is bereikt. Gemiddeld score is 7,3
Is het doel van de workshop Zelfmanagement bereikt?
490 deelnemers geven aan dat het doel van deze workshop is bereikt. Gemiddelde score is 7,9
De trainers zijn professionals?
Er zijn acht Firmament trainers ingezet. Op de vraag of de trainer een professional is, geven 490 deelnemers een score van gemiddeld 8,3
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu