KLM: Workshops Finance BSC

De luchtvaart is een branche die uitermate sterk beïnvloed wordt door de situatie in de wereld. Politieke spanningen, oorlogen, ziektes en dreigingen van terrorisme hebben een directe invloed op de afzetmogelijkheden en resultaten van de KLM. De continue, elkaar steeds sneller opvolgende, veranderende omstandigheden vragen om een flexibele organisatie.
In verband met de veranderde marktsituatie is KLM bezig met de uitvoering van een grootscheepse reorganisatie van de financiële processen en discipline in het buitenland. De organisatieverandering van de financiële processen hebben geleid tot inkrimping van de financiële staf en een gecentraliseerde financiële gegevensverwerking. Firmament is gevraagd het veranderingsproces wereldwijd te begeleiden en ontwikkelde een training voor de financiële diensten die in diverse landen is gegeven.

 • Can you recommend the workshop to others?
  Yes 100%
 • Did the workshop do what it promised?
  Very much 90 %
 • Does this training have practical use for you?
  Very much 98 % -
  Much 2%
 • What is the most important you have learned?
  - Communication and understanding
  - Be a better listener come out of the problems as solutions sometimes come automatically
  - Having an open mind
  - Change in life is a fact
  - My responsibilities
 • The trainer is a professional.
  Very much 95%
  Much 5%
 • The trainer interacts with the group.
  Very good 88 %
  Good 12 %

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu