Ministerie van Buitenlandse Zaken, Time Management Plus voor managers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt haar medewerkers met een breed opleidingspakket om hen te faciliteren in hun ontwikkeling en functioneren. Onder andere de competenties resultaat¬gerichtheid, stress¬bestendig¬heid, plannen en organiseren ziet het Ministerie BZ als belangrijke competenties die zij wil ondersteunen. Firmament heeft voor het ministerie een trainingsmodule tijdmanagement ontwikkeld als integraal onderdeel van het opleidingsaanbod van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij wil hiertoe ondersteunen in de ontwikkeling van de competenties resultaat¬gerichtheid, stressbestendigheid, plannen en organiseren.

1. De doelen van de training zijn voor mijzelf:
Volledig bereikt 83 %

2. De Theorie van de training was in verhouding tot het praktische gedeelte
Volledig in balans: score 95%

3. De tijdsduur van de cursus was:
Volledig is balans 100 %

4. De leerstof werd duidelijk uitgelegd
Volledig mee eens 100 %

5. Arno Ramakers heeft de groep gemotiveerd/gestimuleerd:
Volledig mee eens 100 %

6. De manier van werken vond ik erg afwisselend:
Volledig mee eens 95%

7. De training bevatte voldoende oefeningen
Volledig mee eens 95%

8. Het geleerde is goed in de praktijk toepasbaar te brengen
Volledig mee eens 95%

9. De begeleiding van de groep was goed
Volledig mee eens 100 %

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu