SNS Reaal: Talent Ontwikkelings Programma (TOP)

TOP is in 2002 ontwikkeld met als doel het ‘binden, boeien en bezielen’ van, vooral jonge, hoog opgeleide medewerkers. In de periode 2002 -2007 is de training 11 maal uitgevoerd, in totaal hebben ongeveer 125 deelnemers de training gevolgd.


Ben je nog actief met leerdoelen?

Na twee jaar blijkt dat het merendeel van de deelnemers nog actief is met hun leerdoelen. Men is meer gaan lezen over management, communicatie en is meer open gaan staan voor ideeën van anderen.

Heeft TOP bijgedragen aan loopbaanmogelijkheden en loopbaanstappen?

82 % geeft aan dat TOP (in)direct heeft bijgedragen aan nieuwe loopbaanmogelijkheden door bewustwording, inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten waardoor er groei in zelfvertrouwen is ontstaan wat resulteert in een andere (complexere, betere, hogere) functie.

De nadruk ligt op taakverdieping en verbreding:

 • ik had de volgende functie waarschijnlijk wel gekregen maar functioneer beter door TOP
 • de organisatie geeft de Topper meer en eerder een kans
 • door persoonlijke ontwikkeling is er een duidelijke groei in de huidige functie ontstaan waardoor een andere functie eerder mogelijk wordt
 • door TOP ben ik me beter bewust van wat ik wil bereiken binnen de organisatie en weet ik hier beter uiting aan te geven
 • het heeft nog niet zo zeer geresulteerd in een concrete loopbaanstap, maar wel in mijn persoonlijke groei die naar mijn mening uiteindelijk resulteert in een loopbaanstap (horizontaal of verticaal) 
 • ik heb geleerd mezelf te profileren

Conclusies van het management en de leidinggevenden van de toppers:

 • De individuele meerwaarde van TOP is groot, met name door versnelde groei naar  taakvolwassenheid die tijdens en na het traject ontstaat
 • De meerwaarde van TOP voor de organisatie is op de langere termijn en indirect groot: persoonlijke groei zorgt voor zelfverzekerdheid en taakvolwassenheid en resulteert uiteindelijk in het beter uitvoeren van de functie (taakverdieping en taakverbreding) of resulteert in een (verticale of horizontale) loopbaanstap. 
 • Direct na TOP blijken medewerkers meer taken, complexere taken of projecten te kunnen doen. In de meeste gevallen leidt dit tot een horizontale of zelfs verticale loopbaanstap.
 • De meerwaarde van TOP voor de organisatie is al zichtbaar een half jaar tot een jaar na aanvang. 
 • Na het afronden van TOP blijft de Topper actief met de in aanvang van TOP gestelde persoonlijke leerdoelen. Ze nemen ze serieus.

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu