Integriteit

Besluiten nemen, betekent keuzes maken. Een keuze brengt (morele)kosten met zich mee. Steeds meer mensen stellen zich de vraag “Is het moreel juist wat ik besluit en (niet) doe?” Omdat de complexiteit van besluiten toeneemt is het zicht krijgen op de consequenties van besluiten een belangrijk onderdeel van integriteit in organisaties en teams.

 

Firmament heeft in de loop der jaren een specialisme opgebouwd in het ontwikkelen van de competentie Integriteit binnen organisaties en teams. Het betreft programma’s die 3 fases doorlopen en ook onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet. Steeds op maat en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever doorlopen we de fase van morele bewustwording, de fase van morele oordeelsvorming en tot slot de fase van morele besluitvorming.

 

Centraal staan drie onderzoeksgebieden:

  1. Leven naar je persoonlijke waarden en overtuigingen (wie ben ik?)
  2. Je persoonlijke waarden en overtuigingen in openbaar debat of dialoog ter discussie (durven) stellen (hoe verhouden mijn waarden en normen zich ten opzichte van de kernwaarden van de organisatie waartoe ik behoor en hoe zijn deze zichtbaar in het dagelijkse handelen van mijzelf, mijn team en de organisatie)
  3. Anderen aan waarden en de daaruit afgeleide normen houden (aanspreken)

 

Klik hier voor de flyer Integriteitontwikkeling
Klik hier voor het artikel: “Kun je zitten op een glijdende schaal”
Klik hier voor het Ministerie VROM project Integriteit 
Klik hier voor de Provincie Noord Holland project Integriteit
Klik hier voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken project Integriteit

Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu