InterVisie

Intervisie is bij uitstek een geschikt middel wanneer je een coachende stijl van leidinggeven in je organisatie wilt implementeren of je staat aan de vooravond van een gewenste cultuurverandering naar zelfsturing. Mogelijk wil je een lerende organisatie creëren, in al deze omstandigheden is intervisie een goed implementatie instrument. Intervisie heb je met een groep mensen binnen of buiten de organisatie, die aan een zelfde doel werken of dezelfde type vragen hebben.  

Intervisie is een gestructureerd en planmatig leerproces. Het leerproces krijgt vorm binnen een min of meer vaste intervisiegroep, die regelmatig bij elkaar komt om elkaar te consulteren. De leden van een intervisiegroep (meestal peers) brengen praktijksituaties in, die met elkaar worden besproken om er gezamenlijke leerervaringen uit te putten. Leden werken doelgericht aan een persoonlijk voornemen. Het voornemen wordt op de volgende intervisiebijeenkomst geëvalueerd. Men vraagt zich daarbij telkens af tot welke nieuwe inzichten de bijeenkomst en de ervaringen in de praktijk heeft geleid.

Waarom intervisie?

Mensen verwerken gesprekken uit hun omgeving in gesprekken met zichzelf. Ook wel innerlijke dialoog genoemd. Probleem is, dat je dan behoorlijk in een kringetje kunt ronddraaien. Je kan iets wel heel goed hebben doordacht, maar toch bestaat het gevaar dat je het vanuit één invalshoek bekijkt, namelijk die van jou. Dit is blikvernauwend en zorgt ervoor dat de werkelijkheid anders verloopt dan je denkt. Vaak valt het reuze mee en had je een nutteloze slapeloze nacht, soms valt het tegen, omdat er in jouw ogen totaal iets onverwachts gebeurde. Erger nog, misschien was je vooringenomenheid wel de oorzaak. Om beter voorbereid te zijn, heb je anderen nodig. Ze helpen je je ideeën te toetsen en je blik te verruimen.

Als je met je twijfels naar buiten komt is onderling vertrouwen essentieel, bovendien zit je natuurlijk niet te wachten op een oordeel en eigenlijk ook niet op een advies, je wilt een luisterend oor. Het vereist communicatieve vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen, maar ook de competentie om het gesprek op een metaniveau te kunnen tillen (is praten over het communicatieproces en niet over de inhoud). Een gesprek op metaniveau is bijvoorbeeld als je de ander vraagt waarom hij je steeds onderbreekt of door aan te voelen en aan de orde te stellen, dat openheid ontbreekt. Enerzijds is je intervisiegroep de plek waar je je zelfgesprekken met anderen kunt delen en waar je je mede groepsgenoten kunt vragen om op de inhoud te reflecteren. Anderzijds is het een mooie proeftuin op het gebied van je eigen ontwikkeling in communicatie. En last but not least, anderen zullen je helpen veel over jezelf en je patronen te ontdekken.

Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu