Teamwork bij de Brandweer

Brandweer Mangement Team Veiligheidsregio Gelderland ZuidHet Brandweer Management Team (BMT) van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid heeft begin 2021 aangegeven een teamtraject te willen starten. Het BMT  bestaat uit drie teamleden; ieder teamlid stuurt verschillende teams aan en heeft een verschillende achtergrond en historie.


Het team werkt prettig samen en heeft binnen de directie VRGZ alle vertrouwen. Aanleiding tot het teamtraject is de wens van het BMT tot verdieping van de teamsamenwerking. Het traject dat bestond uit een YodTum Dag (individueel) en verschillende teamdagen is positief ontvangen. Men heeft gevraagd om de voortzetting voor het jaar 2022. Tevens is in een van de onderliggende teams eenzelfde traject opgestart.

 

 

Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu