Leiderschapsontwikkeling

Bij Firmament besteden we bijzonder veel aandacht aan leiderschapsontwikkeling. We laten ons daarbij inspireren door de visionaire inzichten en theorieën van vooruitstrevende business schools en management strategen maar ook door filosofen en denkers. Wij geloven dat mensen het verschil uitmaken en zijn er bovendien vast van overtuigd dat iedereen een leider kan zijn, ongeacht het niveau in de hiërarchie. Daarom is leiderschapsontwikkeling van evident belang voor organisaties.

 

De authentieke kracht staat centraal in onze leiderschapsprogramma’s. Het kunnen inzetten van het volledige potentieel van hoofd, hart en handen en het omgaan met paradoxen en dualiteiten zijn sleutels. We ondersteunen leiders met vasthouden door los te laten, met bewegen door stil te staan, met individuele prestatie door teamperformance.

 

Leiderschap is in onze ogen eerder een zijnskwaliteit dan een vaardigheid. Bewustwording van zijn of haar zijnskwaliteit leidt bij de deelnemer tot het overstijgen van beperkende perspectieven.

 

Verandering van binnenuit

Organisaties kunnen zich vernieuwen als de mensen de wil en mogelijkheden hebben om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Onze aanpak is gericht op het bewerkstelligen van het commitment dat nodig is om individuen in staat te stellen van binnenuit veranderingen te initiëren die leiden tot blijvende veranderingen in de organisatie. Bewustzijnsontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie is de drijvende kracht naar succes. Duurzame veranderingen ondersteunen wij door aan te sluiten bij het aanwezige ontwikkelingspotentieel.

 

Onherstelbaar verbeterd
Wij gaan er vanuit dat in de organisatie status quo in stand wordt gehouden door mensen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de individueel en collectief geleefde opvattingen en overtuigingen. Daarom vragen wij van onze opdrachtgevers de bereidheid deze overtuigingen en intenties te onderzoeken. Gezamenlijk ontmaskeren en neutraliseren we de 'verborgen bestuurders' die zich in organisaties èn in onszelf schuil houden. Vanuit het vernieuwde perspectief kunt u onherstelbaar verbeterde resultaten verwachten.

Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu