Afspreken om Aan te Spreken

Doelstelling

Het voeren van een goede gesprekken tussen medewerker en leidinggevende is een cruciale succesfactor bij de implementatie van veranderingen. Tijdens deze gesprekken vindt immers de afstemming plaats tussen organisatiedoelen en individuele doelen. Deze training helpt je om systematisch de verschillende gesprekssoorten zoals bijvoorbeeld functionerings-gesprekken, correctie¬gesprekken en ontwikkelgesprekken te structureren. Omdat de aanvliegroute van dergelijke gesprekken steeds anders is, oefen je in toonzetting, inhoud, afstand en nabijheid. Het gevolg is dat je medewerkers zich laten aanspreken en dat je betere afspraken met hen kunt maken.

 

Inhoud

Een van je belangrijkste vaardigheden, wanneer je in gesprek gaat met medewerkers, is de je vaardigheid in het schakelen tussen diverse gesprekssoorten. Een functioneringsgesprek is een ander type gesprek dan een correctiegesprek of bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelgesprek. De aanvliegroute verschilt aanmerkelijk. Aanleiding tot veel misverstanden is de verwarring die gesprekken oproepen, wanneer doelstelling en type dialoog niet congruent zijn. In deze training, zal je hiervan bewust worden, veel oefenen met verschillende gesprekssoorten en je eigen innerlijke overtuigingen onderzoeken. Overtuigingen die gedrag onbewust sturen en het resultaat in de weg staan zijn bijvoorbeeld: “als ik aanspreek, word ik niet meer aardig gevonden” of “ als ik een vinger geef dan nemen ze de hele hand” of “ complimenten geef ik niet, want ik ben geen slijmbal. “Het is gewoon je werk”. Er is gericht aandacht voor de kunst van de dialoog zelf. Het kunnen stellen van goede vragen, het maken van echt contact in oprechte verbinding met de ander is de grondslag voor iedere afspraak en de legitimering voor het aanspreken zelf.

 

Resultaten

Na deze training ben je in staat om allerlei management gesprekken, die je op je afdeling moet voeren,  te structureren volgens het beproefde model van “Alles wat je aandacht geeft groeit”. Het zal je leiden naar een beter contact met je medewerkers en je zult meer grip krijgen op afspraken die je met hen maakt.

 

Programma onderwerpen

  • Alles wat je aandacht geeft groeit
  • Situationeel leiding geven
  • Afdelingsplan
  • Beperkende en bekrachtigende overtuigingen rond belonen
  • Drijfveren en motivators

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu