Authentiek Leiderschap

Doelstelling

Inspireren door met intuïtie en vertrouwen leiding te geven. Met meer concentratie en meer plezier de kwaliteit van tijd verhogen. Met minder energie meer bereiken. Durven loslaten. Leren acteren in de hier en nu situatie. Het heden herwinnen in oprecht en eerlijk contact met de ander en je omgeving. Met open vizier anderen en jezelf inspireren en tot nieuwe inzichten brengen.

 

Inhoud

Naarmate je loopbaan vordert zul je je in situaties begeven waarin de complexiteit en dualiteit toeneemt. De consequenties van je besluiten zijn meer verstrekkend en je kunt niet alles overzien. Kennis en kunde, controle en beheersing voldoen niet meer. Soms is het effectiever los te laten wat je tot nu toe succes heeft gebracht. Je leert vertrouwen op je intuïtie die is opgebouwd uit ervaring en persoonlijkheid. Je mag acteren vanuit concentratie op de hier en nu situatie en doen wat op dat moment juist lijkt. Te lang nadenken heeft geen toegevoegde waarde meer. Je verliest het momentum en de kwaliteit van je beslissing wordt er niet beter op. De kunst is onderscheid te maken tussen situaties waarin je oude strategie adequaat is en situaties waarin je vanuit een bewust gewaar zijn de situatie met open vizier en vertrouwen tegemoet kan treden.

 

Resultaat

Na deze training is je vertrouwen in je innerlijke kracht toegenomen. Je vaart op je innerlijke kompas. Jouw vertrouwen, ervaring en rustige energie inspireert ook anderen authentiek te zijn. De kwaliteit van je beslissingen en de snelheid ervan nemen toe. Je ervaart meer ruimte om je te kunnen concentreren op de grote lijnen en het leggen van verbanden. Je acteert vanuit een groter bewustzijn, je voelt je onderdeel van een groter geheel. Je merkt dat je creatiever, vrijer en authentieker bent geworden.

 

Programma onderwerpen

  • Flow en concentratie

  • Inspireren via narratieven /het heldenverhaal

  • De 5 peilers van authentiek leiderschap naar Andrew Cohen

  • Vitaliteit 

  • Waarde en zingeving

  • Omgaan met dilemma’s

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu