Bezielend Leiderschap In Verandering

Doelstelling

Het leertraject vergroot het persoonlijk leiderschap, het inspirerend vermogen, de authentieke kracht en impact van de deelnemers. De leergang is gestoeld op de nieuwste visionaire inzichten en theorieën van vooruitstrevende business schools en management strategen maar ook geïnspireerd door denkers als Andrew Cohen en Ken Wilber. De leergang versterkt het vermogen om verandering te initiëren en ondersteunen, zowel op individueel, team als organisatie niveau. 

 

Inhoud

De leergang is intensief en vraagt een hoge mate van zelfreflectie en commitment van de deelnemers. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de intakes en het assessment, die vooraf plaatsvinden. Het Integral Leadership Program stelt deelnemers in staat om aangereikte concepten in de praktijk toe te passen en te toetsen. De modules worden gevoed door het casusmateriaal dat de deelnemers aandragen vanuit de werkpraktijk en hun persoonlijke ervaringswereld. Het casusmateriaal verlevendigt de theorie, belangrijker nog het is uitgangspunt voor de veranderingen die deelnemers actief gaan bewerkstelligen. De training wordt verzorgd in vier modules van twee dagen op een aansprekende locatie. Tussentijds wordt er gewerkt aan praktijkonderzoek en vindt er intervisie en/of coaching plaats. 

 

Resultaat

U kent uw eigen innerlijke kracht en inspiratiebron en weet deze aan te boren. U herkent talenten in anderen en inspireert tot de inzet hiervan voor de organisatie. U wordt ervaren als authentiek leider die gedragenheid bewerkstelligt en uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid. U heeft zicht op moderne concepten en mogelijkheden van organisatie- en teamontwikkeling. Tot slot bent  u in staat om een heldere diagnose te stellen van de team en organisatieontwikkelingsfase om tot een integrale veranderaanpak te komen en steeds opnieuw die interventies te kiezen die passen bij de veranderdoelen en de organisatie-ontwikkelingsfase. 

 

Programma onderwerpen

  • Moderne concepten over organisatieontwikkeling en teamontwikkeling: chaordisch ontwerpen; u-curve; spiral dynamics
  • Integraal kijken: Ken Wilber
  • Vijf pijlers van Authentiek leiderschap, Andrew Cohen
  • Persoonlijk onderzoek: innerlijke kracht, unieke bijdrage en inspiratiebronnen
  • Veranderkundige interventies
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu