Coachen naar de Essentie

Doelstelling

Doelstelling van deze training is de principes van leidinggeven in je hart te verankeren. Weten wat je voorkeursstijl is en in welke situatie deze stijl adequaat is en in welke situatie niet. Je leert schakelen tussen de diverse stijlen. Het verschil kennen en je zal de vaardigheid van coachen onder de knie krijgen.

 

Inhoud

Managers komen er achter dat naast harde managementinstrumenten en vakinhoud, andere aspecten een ook een rol spelen in de kwaliteit van leidinggeven. Naast IQ is EQ (emotionele intelligentie) belangrijk. EQ heeft betrekking op de meer relationele, persoonlijke, contactuele kanten van de manager. Om effectief leiding te geven is het noodzakelijk je eigen sterke kanten en ontwikkelingspunten te kennen en open te zijn voor veranderingen. Vanuit openheid en zelfbewustzijn kun je tot leiderschap komen waarbij je medewerkers motiveert en stimuleert met een goede balans tussen vrij laten en (coachend) leiden. Deze training gaat over het kunnen zien wie die ander is en bij welke leiderschapstijl hij op dit moment gebaat is. Weten hoe jij die stijl toe kunt passen. Bovendien is er ruimte voor conflicthantering en omgaan met verandering, weerstand en verlies, maar ook voor herstel,  inspiratie en het vieren van successen.

 

Resultaat

Na deze training kan je meer uit jezelf en medewerkers halen met concreet resultaat, werkplezier en motivatie. Je hebt inzicht in je talenten, valkuilen, allergieën en wensen met betrekking tot je eigen ontwikkeling naar leiderschap. Je weet hoe je persoonlijke weerstand moet overstijgen en je kent de do’s en dont’s van leiding geven. Je weet de verschillen tussen vier stijlen van leidinggeven en wanneer deze toe te passen. Je maakt duidelijke afspraken, die worden nagekomen en kunt omgaan met conflict, weerstand en verandering. Je hebt een scala van vraagtechnieken in je bagage meegekregen om goed te kunnen coachen.

 

Programma onderwerpen

  • Situationeel leiderschap

  • De do’s en don’ts van leiding geven

  • Open Communicatie 

  • Coaching als leiderschapstijl

  • Enneagram/kernkwaliteiten

  • De lerende organisatie

  • Omgaan met ontkenning, weerstand, veranderen en opnieuw kunnen inspireren

  • Besluiten nemen en dynamische oordeelsvorming

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu