Masterclass Verandermanagement

Doelstelling


Organisaties hebben in toenemende mate de volledige en creatieve inzet van al hun mensen nodig om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om speelruimte en tegelijkertijd om sturing, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Maar wel om sturing van een moderne soort; die complexe zaken terugbrengt tot de eenvoud van hun essentie – zonder te versimpelen.

 

Inhoud


Deze masterclass bestaat uit vier tweedaagse workshops die een afwisselend geheel vormen van inleidingen, verwerking, oefeningen, feedback en supervisie. Omdat praktijksituaties en vraagstukken van de deelnemers centraal staan, wordt het verworven inzicht direct omgezet naar de praktijk. Daarbij wordt gewerkt aan het cruciale verband tussen wat iemand beweegt, wat hij doet en wat hij bewerkstelligt.
De deelnemers staan regelmatig voor de opgave om veranderingen door te voeren die een sterk appèl doen op hun inzicht, inschattingsvermogen en zelfvertrouwen en houdt zichzelf als veranderingsmanager tegen het licht. Tevens zijn de deelnemers ervan doordrongen dat het bewerkstelligen van duurzame veranderingen bij anderen pas kans van slagen heeft wanneer zij zelf ook veranderingsstappen zetten.

 

Resultaat

 • een verdiept bewustzijn van de krachten en mechanismen binnen hun organisatie en binnen zichzelf;
 • een natuurlijke weg van sturen in veranderingsprocessen;
 • maximale betrokkenheid bij veranderingen te organiseren;
 • hoe u de volledige en creatieve inzet van mensen kunt realiseren;
 • het evenwicht bewaren tussen speelruimte laten en sturing geven;
 • te handelen naar de wet van de situatie.

 

Programma onderwerpen

 • inzicht in de karakteristieke eigenschappen van uw organisatie;
 • het ontdekken en neutraliseren van de ‘verborgen bestuurders’ in organisaties en in uzelf (cultuur- en gedragstypologie, incidentenonderzoek);
 • zicht krijgen op de eigen rol en het eigen aandeel in de vraagstukken uit uw praktijk;
 • onderzoek naar ieders karakteristieke invalshoeken bij het sturen en veranderen;
 • het organiseren van maximale betrokkenheid bij veranderingsprocessen;
 • dynamische oordeelsvorming toegepast op intervisie en coaching.

 

 

Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu