Carrière Management

Doelstelling

Zicht op de volgende stappen in je carrière krijgen. Bewustzijn van je eigen invloed en verantwoordelijkheid daarin. Weer durven dromen en dromen tot realiteit brengen. De realiteit onder ogen zien, talenten erkennen, een actieplan maken en er voornemens aan verbinden.

 

Inhoud

Werken in een organisaties biedt veel kansen voor je loopbaan. Je moet er echter wel zelf vorm aan geven. Een succesvolle en zinvolle loopbaan begint bij weten wat je wilt en verantwoordelijkheid nemen voor de stappen die nodig zijn om je doelen en wensen te verwezenlijken. In deze training krijg je de ruimte om op een gestructureerde wijze je te bezinnen op je toekomst. Kernvragen in carrièremanagement zijn; wie ben ik, welke waarden streef ik na, wat is mijn hoogste bijdrage, waar kom ik het beste tot mijn recht? Als je je hebt verbonden met waar je werkelijk voor gaat, wordt er vervolgens aandacht besteed aan hoe je jezelf het beste kunt presenteren en hoe je zelf sturing kunt geven aan “het merk “ik”. Dromen omzetten in realistische actie. Beperkende overtuigingen over jezelf en je omgeving omzetten in een bekrachtigende visie over wat je kunt bereiken, maken deze training tot een inspirerende investering.

 

Resultaten

Na de cursus heb je voor ogen hoe je de waarden die je nastreeft kunt vertalen in je werk en loopbaan door realistische en doelgerichte acties te nemen. Dit doe je met plezier, omdat je weet wat wel en wat niet bij je past. Wat misschien onmogelijk leek is toch een optie of wat eerst haalbaar was, vraagt bij nader inzien een doordacht plan en wat ondersteuning van de juiste mensen. Na de training weet je hoe je dat kunt organiseren. Je hebt geen moeite om er op af te stappen, want je vindt het belangrijk om je talenten ten volle in te zetten.

 

Programma onderwerpen

 • Inzicht: wie ben ik en waar sta ik nu?
  - inspiratiebronnen, herkaderen van teleurstellingen (appreciative inquiery)
  - waarden en overtuigingen
 • Presentatie: Mezelf kenbaar maken
  - netwerkgesprekken voeren, netwerken onderhouden
  - cirkels van invloed in kaart hebben
  - intenties helder kunnen maken en sterke persoonlijke kanten uitdrukken
 • Organisatie: nu beginnen!
  - dromen, durven, doen (what will your story be)
  - plannen uitvoeren door keuzes te maken
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu