Zelfmanagement

Doelstelling

In de training zelfmanagement ontdek je welke, vaak onbewuste, belemmeringen er bestaan rond doelrealisatie. Vaak hebben die te maken met onbewuste keuzes zoals angstvallig op bekend terrein blijven en uitdagingen uit de weg gaan, of jezelf stelsel¬matig overbelasten in een streven naar perfectie. Na deze training heb je beperkingen overwonnen, je grenzen verlegd en benut je de kansen die je doel dichter bij brengen.

 

Inhoud

Tijdens de training word je uitgedaagd om beperkende overtuigingen te vervangen door bekrachtigende overtuigingen. Je leert je grenzen opzoeken en ze te verleggen. Je brengt je kansen in kaart en maakt een plan. Je doet tal van oefeningen die je bewustzijn vergroten en je optimisme doen toenemen. Je kunt als het ware je zelf managen en weet wat daarvoor nodig is. Met behulp van de kracht van visualisatie, Neuro Linquistisch Programmeren (NLP) en het doorbreken van beperkende overtuigingen word je uitgerust om leiderschap over je eigen wensen en verlangens te nemen. Van belang is dat je dicht bij je authenticiteit blijft. We ontwikkelen naar de kern toe, niet ervan af.

 

Resultaat 

Je hebt geleerd wezenlijke vraagstukken op te pakken en aan te pakken. Daardoor stap je uit de vicieuze cirkel van je blokkades. Je hebt de regie van je eigen leven en niet meer het gevoel dat je gebeurtenissen “overkomen”. Je hebt zelfkennis en gebruikt je unieke talent en innerlijke kracht. Je bent in staat je volledige potentieel in te zetten voor het realiseren van je doelen.

 

Programma onderwerpen

  • Waarom doe je wat je doet en hoe kan het anders?
  • Wat zijn mijn interne drijfveren?
  • Gefundeerde keuzes maken op basis van je eigen waarden, drijfveren en unieke kwaliteiten.
  • Bewustwording van de kracht van gedachten en belemmerende overtuigingen herformuleren(Neuro Linquistisch Programmeren)
  • Luisteren naar en vertrouwen op je gevoel
  • Ontwikkelen van persoonlijke moed vanuit bewustzijn van eigen talent en kracht.
Yolanda Dol Chris van de Velde andreahenning Frank Schaper
erica rijnsburger Erna Berghuizen inekehuyskens veronica waleson  
arno ramakers marijn_jansen leonie van der zwan reinder schonewille
Firmament | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@firmament.nu