Werkoverleg en visieontwikkeling

Teamleden hebben regelmatig de behoefte om met elkaar te sparren en vooruit te kijken. Strategische keuzes, die je met elkaar maakt, hebben draagvlak nodig om tot een succesvolle implementatie te leiden. Teams gebruiken hiervoor hun (reguliere) overleg of trekken zich één of meerdere dagen terug op “de hei”. 

Soms kunnen binnen een team onbewuste interactie¬patronen de resultaten in de weg staan. Als teamlid heb je daar niet altijd zicht op. In die gevallen kan het zinvol zijn een Firmamenter uit te nodigen on-the-Job met een team te werken naar concreet resultaat. Firmamenters zijn in staat blokkerende patronen te herkennen en in een veilige setting bespreekbaar te maken. Bovendien kunnen
Firmamenters in de rol van dagvoorzitter helpen de dag te structureren en te leiden. De teamleden kunnen zich dan vervolgens ontspannen richten op de inhoud.

Firmamenters kennen een scala aan creativiteit technieken die een team helpen innovatieve ideeën te genereren en zo tot visieontwikkeling te komen. Tot slot kunnen wij inspirerende sprekers contracteren die teamthema’s op een aansprekende manier kunnen introduceren.
Firmamenters kunnen de volgende bijdragen leveren aan (werk)overleg en teamdagen:
  • Onbewuste patronen bespreekbaar maken en daarmee onderling begrip en communicatie verbeteren.
  • Dagvoorzitter en procesbegeleiding verzorgen, zodat teamleden zich vrij op de inhoud kunnen concentreren en zelf geen dubbele pet op hoeven te hebben.
  • Creativiteit en out-of-the-box inbrengen om visieontwikkeling te bevorderen.
  • Teamthema’s op een aansprekende manier introduceren ter inspiratie.
Firmament BV | Sandbergplein 19 | 1181 zx amstelveen | info@firmament.nu